Esmaspäev, 2. aprill 2012

Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjon läheb kainestusmajja


3.aprillil 2012.a. kutsub Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur kokku komisjoni korralise istungi, mis toimub Tallinna kainestusmajas. Istungil arutatakse Tallinna kainestusmaja tegevusest süütegude ennetamisel ja sotsiaalabiteenuse osutajana, ettekandjaks on Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo arestimaja kainestusmajateenistuse vanem Karla Kilk. Komisjonile tutvustatakse samuti asutust, kirjeldatakse olulisemaid probleeme ja antakse statistiline ülevaade kainestusmaja tegevusest.
"Kainestusmaja tegevus on meie ühiskonna huvide keskmes. Linn peab tähelepanelikult jälgima selliste ja teiste analoogiliste asutuste tööd, sest tsiviliseeritud ühiskond peaks alati olema valmis tulema appi oma liikmele, kes enam ise toime ei tule, olenemata põhjusest," tõdes Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur.
Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni liige on endine Eesti Vabariigi siseminister, Kaitsepolitseiameti rajaja Jüri Pihl. Korrakaitsekomisjoni liikmete hulgas on ka mõjukad kirikuringkondade esindajaid, endised Riigikogu liikmed Erik Salumäe ja Avo Üprus, kes on ühtlasi IRL-i aukohtu esimees, samuti kuuluvad komisjoni Tallinna munitsipaalpolitsei juhtkond, Tallinna linnavalitsuse esindajad. Varasemalt on linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimeheks olnud legendaarne kriminaalpolitseinik, praegune Riigikogu liige Andres Anvelt.
Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni korraline istung algab kell 15:00 Tallinna Kainestusmajas aadressil Merelahe tee 4, Tallinn.