neljapäev, 18. aprill 2013

Linnapea Max Kaur: Kevad saabus sel aastal Mustvees teisiti

Mustvee linnavalitsus astub 2013.aasta teise kvartalisse eesmärgiga koostöös linnavolikogu liikmetega, linna ettevõtluse esindajatega, linnarahva ja kodanikuühendustega aktiviseerida linnaelu ning lahendada linna arengu jaoks olulised küsimused.
Tänastes, konkreetsetes tingimustes tuleb ellu viia linna arengukava. Selleks on vaja linnavalitsuse töös rakendada kaasaegset juhtimiskultuuri, Mustvee linnavalitsusel ning valitud linnapeal üle minna operatiivrežiimis tegutsemisele.
Esmaselt on vaja korda teha need asjad, mis vahetult puudutavad iga Mustvee elanikku, mõeldes samas aga ka Mustvee külgetõmbejõu suurendamisele. Otsida tuleb reserve omavalitsuse enda seest: nii kavatseme näiteks ära müüa liigse transpordi. Mustvee linn peab eeskätt näitama, et hoolib neist, kes kõige rohkem vajavad toetust.
Teha on väga palju ning paljud neist tegemistest saavad realiseeritud alles aastate pikkuse töö tulemusena. Nii on vaja tegeleda sotsiaalküsimuste lahendamisega, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega, Mustvee sadama arenguga, renoveerida president Konstantin Pätsi poolt 1938.aastal avatud linna sild, asuda promenaadi rajamisele Peipsi järve kaldal. Koostöös investoritega avada linnas veelgi rohkem kaubandus - ja toitlustuskohti. Arendada turismi mitte ainult suvisel hooajal, vaid ka talvisel perioodil ning üritada tulevikus leida välisinvestor SPA hotelli väljaehitamiseks, kasutades Rakvere ja Toila kogemusi. Jätkata Mustvee linnaruumis asuva Pepsi järve ranniku korrastamist tervikuna ning linna teedevõrgu asfalteerimist. Äärmiselt mõistlikult ja hoolikalt teostada riiklikku haridusreformi Mustvee linnas.
Üle 500-aastase ajalooga Mustvee linna areng on ka Eesti areng. Täna peame kasutama innovaatilisi ja paindlikke koostöövorme, et toetada keerulistel aegadel linnakodanikke, väikeettevõtjaid. Põhieesmärk on säilitada linnas töökohti ja tekitada uusi. Üritame kasutada kõiki võimalusi, et kaasata linna riiklikke- ja välisinvesteeringuid. Piirkonna arengu eesmärgil aktiviseerida regionaalpoliitilist koostööd naaberomavalitsustega ning teiste Eesti piirkondadega.
Mustvee oma viie kirikuga on tegelikult meie Eesti Jeruusalemm - unikaalne koht mitte ainult Eesti mõttes. Sellistest väikelinnadest saabki alguse eesti rahvas ja kogu Euroopa Liit. Peipsi pealinn Mustvee on ajalooline mälestusmärk mineviku Eestist, mis ulatab käe tuleviku Eestile. Just väikestes piirkondades, kus rahvas annab oma panuse meie riigi majandusse, peitub meie riigi potentsiaal.
Alati on oodatud linnakodanike hea nõuanne, huvitavad ideed ning lihtsalt toetus ja tugi, kuidas kaasaegselt, arendada meie Mustveed 21. sajandil.

Lugupidamisega
Teie linnapea Max Kaur

pühapäev, 7. aprill 2013

Riigikogu aseesimees Juri Ratas õnnitles Mustvee linnapead


5.aprillil 2013.aastal õnnitles Riigikogu aseesimees Jüri Ratas värskelt valitut Mustvee linnapead Max Kauri.
Oma telefonikõnes õnnitles Riigikogu asespiiker uut linnapead ning soovis kiireid arenguid Mustvee linnale ning edu vaprale Mustvee rahvale. Kasutades võimalust kutsus Mustvee linnapea Max Kaur Riigikogu aseesimeest ametlikule visiidile Mustvee linna, kohtumisele linnarahvaga.
„Peipsiääre pealinn Mustvee oma 500.aastase traditsioonidega on ajalooline mälestusmärk mineviku Eestist, mis ulatab käe tuleviku Eestile. Just väikestes piirkondades, kus rahvas annab oma panuse meie riigi majandusse, peitub meie riigi potentsiaal, siin on vajalik meie Riigikogu ja omavalitsuste tihe koostöö," kinnitab Max Kaur.
Mustvee uut linnapead õnnitlesid esimeste seas Tallinna linnpea Edgar Savisaar, Tallinna linnavolikogu esimes Toomas Vitsut, Maardu linnapea Georgi Bõstrov, Tallinna abilinnapea Taavi Aas ning Riigikogu liige Marika Tuus.
2.aprill 2013.aastal valiti Mustvee linnavolikogu erakorralisel istungil uueks Mustvee linnapeaks Tallinna linnavolikogu liige, korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur. Max Kauri poolt hääletas üle poole Mustvee linnavolikogu liikmetest, kes kuulusi erinevatesse valimisliitudesse. Max Kauril on omavalitsusjuhi kogemusi nii Tallinna linnapea nõuniku kui Maardu abilinnapeana.
Max Kaur kavatseb Mustvee linnapea ametis jätkata ka Tallinna linnavolikogu liikmena.

teisipäev, 2. aprill 2013

Max Kaur valiti Mustvee linnapeaks


2.aprill 2013.aastal valiti Mustvee Linnavolikogu erakorralisel istungil uueks Mustvee linnapeaks Tallinna Linnavolikogu liige, korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur. Max Kauri poolt hääletas üle poole Mustvee Linnavolikogu liikmetest, kes kuuluvad erinevatesse valimisliitudesse. Max Kauril on omavalitsusjuhi kogemusi nii Tallinna linnapea nõuniku kui Maardu abilinnapeana.
„Eestis aeg tegeleda regionaalpoliitikuga, ühendada omavalitsusi, arendada Peipsiäärseid sadamaid, luua uusi töökohti, julgelt meelitada investoreid Eestimaa parimatesse paikadesse. Mustvee oma viie kirikuga on tegelikult meie Eesti Jeruusalemm. Unikaalne koht ning mitte ainult Eesti mõttes. Sellistest väikelinnadest saabki eesti rahvas ja kogu Euroopa Liit alguse. Peipsiääre pealinn Mustvee oma 500.aastase traditsioonidega on ajalooline mälestusmärk mineviku Eestist, mis ulatab käe tuleviku Eestile. Just väikestes piirkondades, kus rahvas annab oma panuse meie riigi majandusse, peitub meie riigi potentsiaal," kiidab poliitik Max Kaur.
Max Kaur kavatseb Mustvee linnapea ametit pidades jääda ka Tallinna Linnavolikogu liikmeks.
Mustvee on linn Jõgeva maakonna kirdeosas, Peipsi järve looderannikul. Mustvee kohanimena on teada 1493. aastast. Enne püsiasula kujunemist olid siin mitme küla talupoegade kalastuskohad. Aastast 1554 on teateid Mustvee mõisa (Moustet) kohta. Suurem asula tekkis siia 18. sajandil vene vanausulistest. Aastal 1869.aastal sai Mustvee omaette vallaks, 1921.aastal muudeti aleviks ning 1938.aastal linnaks. Praeguseks tegutseb viis kirikut: Apostel Nikolai Õigeusu Kirik, Püha Kolmainsuse Ainuusu Kirik, Mustvee Luteriusu Kirik, Mustvee Vanausuliste Kirik ja 2008.aastal valminud Mustvee Betaania Koguduse palvemaja