kolmapäev, 17. detsember 2014

Mustvee linnapea: Eesti idameri sai värava

18.detsembril 2014 a. avatakse Peipsi pealinnas Mustvees, Mustvee reisisadam. Avamisele saabuvad piiriülese programmi Est-Lat-Rus koostööpartnerid Lätist ja Venemaalt, Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmed, neid võtavad vastu  Mustvee linnapea Max Kaur ja Mustvee linnavolikogu esimees Riina Pajula."Eesti idameri sai värava. 2015. aastaks on Mustvees kõik tegelikult valmis, et pärast Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud piirilepingut võiks siia tulla piiriülatamise punkt. Meil on Mustvees hästi toimiv piirivalve kordon, nüüd on valmis uus ja kaasaegne reisisadam, kuhu saaks sisse panna ka tolli. Olgu  suvel laevade, jahtide, paatidega  ning talvel mootorsaanidega,  reisi - ja kaubaliiklus Peipsi järvel, Eesti ja Venemaa vahel, võiks lahti minna. See on tõsine šanss Peipsi regioonile kiiremaks arenguks, Eesti idamerele saabuksid uue ajad, mis tõstaks kogu piirkonna elanikkonna elatustaset. Mustvee linn on eeskätt huvitatud piirialase viisavabaduse kehtestamisest Venemaaga koheselt, Euroopa Liidul on kogemused selles vallas Venemaaga olemas, näiteks Poolal ja Soomel. Juba täna võiks Eesti kehtestada vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonidele piirialal Venemaa viisavaba tsooni 50 kilomeetri ulatuses piirist, " arvab Mustvee linnapea Max Kaur.2013. aastal alustati Peipsi pealinnas Mustvees uue reisisadama ehitust. 2014 aasta lõpuks kerkis uus, moodsa arhitektuuriga sadamahoone ning sai remonditud põhjakai, ehitati uus paadisadam. Uus paadisild on 168 meetrit pikk ning selle ääres on randumisruumi ligi kolmekümnele laevale. Uude kahekorruselisse sadamahoonesse on Mustvee linnavalitsus mõelnud ruumid nii sadama kaptenile kui keskkonnainspektsioonile.Mustvee Sadama ehitus läks maksma ligikaudu 1,1 miljonit eurot. Sellest veidi üle miljoni euro tuli Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostööprogrammist «Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond». Omaosaluseks vajalik summa oli Mustveel hangitud laenuna. Samal ajal rajatakse paadisadamat ka Tartusse ning Kallastele kerkib laevaremondidokk.Mustvee reisisadamas on laevaliiklus toiminud nii tsaariajal kui esimese Eesti Vabariigi ajal. Nõukogude ajal seisid Mustvees ka tiiburlaevad.

pühapäev, 7. detsember 2014

Kandideerin esmakordselt Riigikokku

45 aastaring on kogenud riigimehele õige aeg, et tõsiselt mõelda tulevikule, linna, maakonna ja kogu riigi arengule ning see on põhjus, miks otsustasin kandideerida Riigikokku. Tartumaa-Jõgevamaa maakondade areng on mulle tähtis ning Peipsi pealinna linnapeana tean, mida peaks tegema riigi tasandil kogu piirkonna heaks. 
9.detsembril 2014 tähistan oma 45. sünnipäeva. Just aasta tagasi, 5.detsembril 2013 valisid Peipsi pealinna rahvaesindajad mind juba teistkordselt Mustvee linnapeaks. Tõsi küll, 45.aastapäev pole juubel, kuid kindlasti jälle tähis teel igavikku, mida iga inimene hindab ja tähistab. Just selle aastaringi sisse mahtus kõrge teaduskraadi omandamine, Bologna klassifikatsiooni järgi olen nüüd filosoofiadokt0r PhD. 
Olen oma sünnipäevi tähistanud nii Londonis, Pariisis , Moskvas kui ka Piiteris. Viimased aastad tähistan oma sünnipäeva mulle armsaks saanud Peipsi pealinnas, Mustvees.

neljapäev, 4. detsember 2014

Peipsi pealinna Mustveed külastas USA suursaadik Eestis Jeffrey D. Levine

3.detsembril 2014.aastal külastas Mustveed USA suursaadik Eestis Jeffrey D. Levine koos teiste USA diplomaatidega. USA suursaadik kohtus Mustvee linna juhtkonnaga, linnapeaga Max Kaur-iga ning linnavolikogu esinaisega Riina Pajulaga. 
"USA suursaadiku visiit on Mustvee linnale oluline, sest Peipsiäärne rahvas loodab tugevale koostööle Ameerika Ühendriikidele oma elukvaliteedi parandamiseks. Mustveest algab mitte ainult Eesti, aga ka Euroopa Liit. Mustvee reisisadama valmimine  muudab oluliselt linna staatust. Peipsi pealinn areneb intensiivsemalt kui ei kunagi varem oma 500 aastases ajaloos, " märkis Mustvee linnapea Max Kaur. 
Suursaadik käis Mustvee Vene gümnaasiumit. Euroopa Liidu rahadega renoveeritud Mustvee Kultuurikeskuses külastatae kaalude muuseumi.  Samuti vaadati üle  Euroopa Liidu poolt finantseeritud uus Mustvee reisisadam. Suursaadik tutvus ka Eesti idapiiri olukorraga Mustvee piirivalvekordonis, Eesti idamere kaldal.

esmaspäev, 1. detsember 2014

Peipsi pealinna Mustveed külastab USA suursaadik Eestis Jeffrey D. Levine

3.detsembril 2014.aastal külastab Mustveed USA suursaadik Eestis Jeffrey D. Levine koos teiste USA diplomaatidega. USA suursaadik plaanis kohtuda Mustvee linna juhtkonnaga, linnapeaga Max Kaur-iga ning linnavolikogu esinaisega Riina Pajulaga. 
"Ameerika Ühendriikide suursaadiku visiit on Mustvee linnale oluline, sest Peipsiäärne rahvas loodab tugevale koostööle Ameerika Ühendriikidele oma elukvaliteedi parandamiseks. Mustveest algab mitte ainult Eesti, aga ka Euroopa Liit. Mustvee reisisadama valmimine  muudab oluliselt linna staatust. Peipsi pealinn areneb intensiivsemalt kui ei kunagi varem oma 500 aastases ajaloos, " märkis Mustvee linnapea Max Kaur. 
Suursaadik käib Mustvee Vene gümnaasiumit ning osaleb koolitunnis. Euroopa Liidu rahadega renoveeritud Mustvee Kultuurikeskuses külastatakse kaalude muuseumi.  Samuti vaadatakse üle  Euroopa Liidu poolt finantseeritud uus Mustvee reisisadam, kus kaalutakse piirkonna majandusarengu võimalusi. Suursaadik külastab Püha Nikolause õigeusu kirikut ning Raja vanausuliste kirikut. Suursaadik tutvub ka Eesti idapiiri olukorraga Mustvee piirivalvekordonis, Eesti idamere kaldal.