kolmapäev, 12. aprill 2017

Nõukogude poeet Nixoni Ovaalkabinetis

1. aprillil suri Ameerikas tuntud vene poeet Jevgeni Jevtušenko (sündinud 18. juulil 1932). Nõukogude ühiskond oli Leonid Brežnevi ajal hullunud kõrgkultuurist. Poeedid ja keerulisi lavastusi tegevad režissöörid olid kui jumalused. Jevgeni Jevtušenko oli üks tipmisi – ta oli väga tuntud ja kõrgelt hinnatud.
Ometi ei olnud Jevgeni Jevtušenko üldsegi mitte venelane. Tema perekond oli pärit Kuramaalt, olid nad baltisakslased. Sündides oli Jevtušenko nimi hoopis Gangnus. Tegemist on tuntud saksa perekonnaga, kelle järeltulijaid elab nii Saksamaal ja Austrias kui ka Venemaal. Ka emapoolsel perekonnal polnud venelastega midagi pistmist – vanaisa, punaarmeelane Jermolai Jevtušenko oli pärit Valgevenest; ta oli kindralist suurtükiväelane, lasti Stalini-aegsete „puhastuste“ käigus 1938. aastal maha.
Tema lapselaps Jevgeni oli juba lapsena väga edasipüüdlik ja laulis oode Stalinile. Tal aga vedas, et noorusaeg möödus juba pärast Stalini surma. Ja siis kõlasid juba teised laulud ja luuletused.
Jevgeni Jevtušenko oli loomuldasa skandalist ning jätkas Igor Severjanini ja Vladimir Majakovski teed. See tema karjääri väga ei seganud, sest alati oskas ta lasta õige ajal välja mõne poeemi Bratski hüdroelektrijaamast. Kuna ta oli võimude poolt soositud, siis nii mõnigi juudi päritoluga poeet, nagu Brodski või Galitš, lasksid tema pihta mürginooli. Ometi oli Jevtušenko populaarne. Selle põhjuseks oli tema luule. Peale poeemide, nagu näiteks „Ema ja neutronpomm“, oskas ta luuleridadesse seada oma isiklikke üleelamisi inimlikest suhetest, mis leidsid publikupoolset ülisoodsat vastuvõttu.
Sellegipoolest süüdistati Jevgeni Jevtušenkot võimumeelsuses ja koostöös KGB-ga. Kindralleitnant Sudoplatov on kirjutanud, et temaga tehti tööd viie- ja kuuekümnendatel aastatel, et panna teda tööle KGB heaks. Mida Sudoplatov ei teadnud, oli see, et Jevtušenko oli Juri Andropovi lemmik, sest Andropov ise ka luuletas.
Võib-olla meeldis Andropovile Jevtušenko saksa päritolu? Oli ju Andropov ise ema poolt sakslane, Fleckelstein. Fleckelsteinid olid Vene impeeriumis tuntud saksa perekond. Need Elsassist pärit sakslased oli rännanud Soome, elasid Viiburis ja sattusid nii Vene impeeriumi koosseisu.
Igaljuhul läks Andropov Jevtušenko ärakasutamisel kaugemale – temast sai Andropovi isiklik mõjuagent, keda lubati Ameerikasse; ta sai abielluda iirlannaga. Ülesandeks oli tal mõjutada Lääne intellektuaale olema Nõukogude Liidu vastu heatahtlikumad. Siin näete pilti, kus Jevtušenko on koos president Nixoniga Washingtonis Valge Maja Ovaalkabinetis.
Jevtušenko oli inimene, kes püüdis kõigiga läbi saada. Kolleegide kahtlustused, et ta võis nende vastu midagi teha, oli puhas fantaasia. Ometi see saba tal taga oli ja segas teda päris tugevalt pärast Nõukogude Liidu lagunemist.
Vaatamata sellele, et Nõukogude Liidu lagunemine hävitas ka kõrgkultuuri koha vene ühiskonnas, jäi Jevgeni Jevtušenko elu lõpuni aktiivseks, püüdes võidelda kõrgkultuuri eest Venemaal. Elades küll Ameerikas, tegi ta ometi hulga vene telesaateid poeesiast.
Nüüd on ta surnud ja maetakse Peredelkinosse.

http://www.kesknadal.ee/est/uudised?id=28617