Haldusreformi käigus tahetakse tõmbekeskuste ümber rohkesti valdu ühendada. Paratamatult tekib küsimus, et mis asi see on, mis peaks uutele, suurematele omavalitsustele tulu tooma. Millest need suurvallad hakkavad elama? Iseenesest on vastus banaalne: mets.Mets on Eesti võimsaim looduslik ökosüsteem. Oma metsasusega oleme Euroopa riikide hulgas neljandal kohal. Eestis tegelevad puidutöötlemise ja puidutoodete valmistamisega tuhanded ettevõted, andes tööd kümnetele tuhandetele inimestele. Puidu ja puidutoodete väliskaubandusbilanss on 2004. aastast püsinud stabiilselt positiivne. Puit ja puidutooted on olnud Eesti negatiivse väliskaubandusbilansi ühed vähesed tasakaalustajad.Ka sisetarbimises on metsal järjest suurem roll. Mida suurem puidukasutus koduturul – nii energeetikas kui ehituses – seda tugevam on meie majandus. Mets peab aitama maal ära elada. Küsimus on nüüd selles, kuidas on riik sellele kaasa aidanud.Valdadel on põhjust nurisemiseks, sest omal ajal pandi metskonnad kinni – sellega anti maaelule tugev hoop. Tänagi ei saa maainimesed rahul olla, kuna nende arvates ei ole riik erametsaomanikele appi tulnud. Sirivides lehti, võite ise veenduda kaebuste rohkuses.Terve Eesti kubiseb kahtlastest vahendjatest, kes püüavad maainimesi petta, et neilt odavalt metsamaa või raieõigus kätte saada. Erinevate firmanimede taga on ühed ja samad petturid, kelle puhul ei saa kindel olla isegi selles, et vähenegi lubatud raha üldse arvele laekub.Kuritegevus, mis on seotud metsavargustega ja pettustega metsa mahavõtmisel, on saavutanud sellise ulatuse, et see käib õiguskaitseorganitel üle jõu. Riigi poolt tolereeritud segadus, kus riigi ainukeseks soovituseks erametsaomanikule on kohtusse minna, on ammu üle pea kasvanud. Tekib küsimus: mis ikkagi takistab riiki selles sektoris korda majja löömast?On täiesti selge, et vajalik on suurem läbipaistvus kõigi metsaga toimuvate protseduuride osas, sealhulgas hinnakujunduses, et inimesed saaksid teha kaalutletud otsuseid. Tänapäeval on olemas kõik vajalikud tehnilised ja legaalsed vahendid olukorra kontrolli alla saamiseks. Need sammud tuleb riigil lihtsalt astuda. Maainimesed peavad hakkama teenima metsast suuremat tulu, mis aitab toime tulla nii neil endil kui läbi maksude ka tekkivatel uutel, suurematel omavalitsustel.