laupäev, 25. jaanuar 2014

Mustvee linn teel Eesti tõmbekeskuseks

Regionaalministri poolt avalikustatud haldusreformi olulisemaid osi on maakondade tõmbekeskuste loetelu. Kui vaid aasta tagasi oli Peipsi pealinn sellest loendist väljas, siis täna on riigi poolt ametlikult tunnustust saanud, et Mustvee linn on piirkonna tõmbekeskus.
See on kõikide mustveelaste pika, ühise töö vili. Õiglus on taastatud. Palju on siiski veel vaja teha, et täita Mustvee kui regiooni tõmbekeskuse idee sisuga. Valmiv sadam, sild ja palju muud annab selleks lootust.
Ajakirjanduses ka „Tõmbekeskuste Eesti“ nimeks saanud haldusreformi eesmärgiks on hiljemalt 2017.aastal moodustada tänasest oluliselt võimekamad omavalitsused, mis suudavad end paremini ise majandada, piirkonna arengut terviklikumalt planeerida, kvaliteetsemalt avalikke teenuseid pakkuda ning seeläbi pidurdada ääremaastumist ja tasakaalustada Eesti regionaalset arengut. Omavalitsuste süsteemi korrastamine aastaks 2018 on üks jõukohane samm presidendi poolt sõnastatud eesmärgi poole teha Eesti korda riigi 100.sünnipäevaks. 

Regionaalminister Siim Kiisler saatis omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu ministeeriumidevahelisele kooskõlastusringile 20. jaanuaril.

reede, 3. jaanuar 2014

Sotši 2014 Tallinnas

Sotši 2014 Tallinnas. Mustvee linnapea Max Kaur Sotši 2014 olümpiatulega Tallinnas, 1980.aasta olümpamängude purjetamisregati linnas.