Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus osales Mustvees Tartu ülikooli Eesti mereinstituudi uue uurimislaev Emili 007 vettelaskmistseremoonial ja tutvus linnapea Max Kauri saatel ka Peipsi pealinnas valmiva kaasaegse sadama ja ehitatava sillaga.Uurimislaevaga Emili 007 ehk Eesti Mereinsituudi Laevastiku Iludus, hakatakse tegema traal-ja mutnikupüüke Peipsi, Lämmi ja Pihkva järve kalavarude hindamiseks.
Sündmusel osalenud keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus märkis, et Peipsi kalade olukorra uurimise jaoks vajaliku laeva ehitamine võttis aega mitu aastat:"Seda ei juhtu tõesti sageli, et laevameistrite ehitatud ja kõige kaasaegsematele nõuetele vastav uus uurimislaev vette lastakse. Minu kolme ja poole aastase ametiaja jooksul oli tegu esimese korraga. Täpseid uurimisandmeid koguda lubav laev on oluline ikka selleks, et meil oleksid tõesti korralikud andmed, mille põhjal kalapüüki puudutavaid otsuseid teha. Uus laev annab täpsemad andmed ja peaks tõesti muutma näiteks seda olukorda, kus kohalikud kalurid ütlevad, et mõnda kala on palju rohkem, kui teadustöö tulemused näitavad. Edaspidi peaksid andmed ka täpsemad olema."Minister kiitis Saaremaa laevaehitajad, kelle tööd nimetas maailmaklassi kuuluvaks.
Eesti mereinsituudi Peipsi kalanduse töörühma juhataja Väino Vaino sõnul on uue uurimislaevaga võimalik teha ka mutnikumüüki, milleks varem pidi paluma kasutada kalurite laevu. "Esimese uurimisreisi tegi Emili 007 augusti keskel. Uurisime kalavarude seisu sügisese püügihooaja eel, " lausus Vaino.
Eesti Mereinsituudi direktor Toomas Saat ütles, et asutuse teadlastel on hea koostöö Peipsi äärsete kalurite organisatsioonide, Peipsi Alamvesikonna Kalurite Liidu ja Peipsi Kalurite Ühinguga: "Sidemeid on tugevdanud asjaolu, et nii meie insituudi kui ka kalurite ühenduste esindajad on osalenud Eesti-Vene kalandusläbirääkimistel Peipsi, Pihkva ja Lämmi järve kalapüügi korraldamiseks."
Tervitussõnad uue uurimislaeva vettelaskmise puhul lausus ka Mustvee linnapea Max Kaur, kes tutvustas keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannusele kaasaegse Mustvee sadama ja selle läheduses paikneva silla ehitamist. Linnapea andis keskkonnaministrile ülevaate Mustvee hetkeolukorrast ja linnaga seotud tulevikuplaanidest ning arutas võimalust muretseda Mustvee sadamasse ka reisilaev ja kinkis Pentus-Rosimannusele valged roosid.
"Korraliku sadamat on Peipsi piirkonda kindlasti vaja. Loodan, et Mustvees läheb kõik plaanipäraselt ja et varsti on põhjust uue, hästi tehtud sadama üle rõõmustada," arvas minister.