teisipäev, 17. jaanuar 2017

Mustvee linn tahab jätkata sadama arengut Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi raames

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 esimene taotlusvoor avati 17.jaanuaril käesoleval aastal. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm edendab piiriülest koostööd  Eesti ja Venemaa vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.  Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastab Euroopa Liit, Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon. 
Käesolev Eesti-Vene piiriülese koostöö programm jätkab Euroopa Liidu eelmise programmperioodil 2007-2013  Eesti-Läti-Vene programmi  raames ellu viidud koostööd, mille käigus valmis ka Mustvee sadam. Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 raames finantseeriti Mustvee sadama ehitust 1,1 miljoni euroga. Mustvee linn kavatseb taotelda toetust ka Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.
"Eesti-Läti-Vene 2007-2013 programmi raames sai Mustvee Reisisadam uue kaasaegse põhjakai, moodsa arhitektuuriga reisisadama hoone ning kena paadisadama. Taotleme, et programmi EST- RUS 2014-2020 raames saaksime jätkata Peipsi järvel suurima sadama arengut, näiteks ehitada välja lõunakai.  Mustvee Reisisadam võib saada ajapikku rahvusvahelise staatuse," leiab Mustvee linnapea Max Kaur.      
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 toetus esimeses taotlusvoorus on kokku 10 000 476,78 EUR. 
Programmi abikõlblik piirkond on  Eestist: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ning piirneva regioonina Põhja-Eesti,   sh.Tallinn; Venemaalt: Peterburi linn, Leningradi oblast ja Pihkva oblast. Toetatakse ettevõtlus ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamist;  hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil;  keskkonnakaitset, kliimamuutuste leevendamist ning nendega kohandumist. Programm toetab projekte, mis on selgelt piiriülese koostöö iseloomuga ning kuhu on kaasatud minimaalselt 2 partnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ning vähemalt üks Venemaalt. 

kolmapäev, 11. jaanuar 2017

Minu tütar Viktoria 21

12. jaanuaril 2017 saab minu tütar Viktoria 21. aastaseks.  Olen õnnelik isana, sest  Viktoria on andekas ja ilus nagu tema vanaemagi, priimabaleriin Larissa Kaur, kellega ta on äravahetamiseni sarnane. Viktoria lõpetas gümnaasiumi ja tuntud tantsustuudio ning otsib võimalusi ülikooliks meie suures Euroopas. Palju õnne minu tütar Viktoria! (fotol isa ja tütar jalutamas Pirital 1999. aastal).