Teisipäev, 17. jaanuar 2017

Mustvee linn tahab jätkata sadama arengut Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi raames

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 esimene taotlusvoor avati 17.jaanuaril käesoleval aastal. Eesti-Vene piiriülese koostöö programm edendab piiriülest koostööd  Eesti ja Venemaa vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri.  Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 kaasrahastab Euroopa Liit, Eesti Vabariik ja Vene Föderatsioon. 
Käesolev Eesti-Vene piiriülese koostöö programm jätkab Euroopa Liidu eelmise programmperioodil 2007-2013  Eesti-Läti-Vene programmi  raames ellu viidud koostööd, mille käigus valmis ka Mustvee sadam. Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programmi 2007 – 2013 raames finantseeriti Mustvee sadama ehitust 1,1 miljoni euroga. Mustvee linn kavatseb taotelda toetust ka Eesti-Vene piiriülese koostöö programmist 2014-2020.
"Eesti-Läti-Vene 2007-2013 programmi raames sai Mustvee Reisisadam uue kaasaegse põhjakai, moodsa arhitektuuriga reisisadama hoone ning kena paadisadama. Taotleme, et programmi EST- RUS 2014-2020 raames saaksime jätkata Peipsi järvel suurima sadama arengut, näiteks ehitada välja lõunakai.  Mustvee Reisisadam võib saada ajapikku rahvusvahelise staatuse," leiab Mustvee linnapea Max Kaur.      
Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 toetus esimeses taotlusvoorus on kokku 10 000 476,78 EUR. 
Programmi abikõlblik piirkond on  Eestist: Kirde-Eesti, Lõuna-Eesti, Kesk-Eesti ning piirneva regioonina Põhja-Eesti,   sh.Tallinn; Venemaalt: Peterburi linn, Leningradi oblast ja Pihkva oblast. Toetatakse ettevõtlus ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamist;  hea valitsemistava kohalikul ja regionaalsel tasandil;  keskkonnakaitset, kliimamuutuste leevendamist ning nendega kohandumist. Programm toetab projekte, mis on selgelt piiriülese koostöö iseloomuga ning kuhu on kaasatud minimaalselt 2 partnerit, kellest vähemalt üks on Eestist ning vähemalt üks Venemaalt.