neljapäev, 30. august 2012

Rahvarinne: Eestil on euroga vedanud


Kõvasti on juttu Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) ümber. Et, mida ja milleks. No loomulikult on see kõik seotud euroga. Kahjuks pole eriti palju tõsiselt võetavat infot ajalehtedes, miks meile seda eurot vaja on.
Käisin paar kuud tagasi seminaril, kus asja selgitas Rahvarinde liider. Rahvarinde liider, ekspeaminister ja - rahandusminister Ivars Godmanis on Edgar Savisaare vana tuttav ja sõber. Nüüd oli ta Tallinnas, kus selgitas, mis kasu Eesti eurost saab ning miks on ka Lätile vaja eurot.
Godmanis rääkis, et kui Läti pangad jälle praegu pankroti lähevad, peavad kahjud jälle kinni maksma Läti koristajad ja õpetajad oma taskust. Mingit abi Läti kuskilt ei saa. Eestil sellist muret enam ei ole. Nimelt astudes eurosse on Eesti pankadel abi vajaduse korral kohe tulemas, Eesti taga on Euroopa Keskpank ja teised eurotsooni institutsioonid. Nii lihtne see ongi. Euro, ESM jne on Eesti pangandussüsteemi stabiilsuse garant. Jah, ka meie maksame kuhugi midagi sisse. Tegelikult on aga Eestil suured kasud sees ja sellepärast me seda kõike teemegi.

teisipäev, 21. august 2012

(FOTO) Emaga presidendi vastuvõtul


Eesti Vabariigi President ja pr. Evelin Ilves kutsusid minu ema, Estonia rahvusooperi - ja balletiteatri kauaaegse priima Larissa Kauri Kadrioru lossi, Roosiaeda tähistama iseseisvuse taastamise 21.aastapäeva. Eelmise aasta lõpus oma 70.juubelit tähistanud priimabaleriin Larissa Kaur tantsis Estonia teatri laval üle kahekümne aasta. Tema rollide hulka kuulusid Must ja Valge Luik «Luikede järves», peaosa «Uinuvas kaunitaris» ja palju teisi tipprolle. Tore on, et meie valitsejad ei unusta ka kõrgkultuuri esindajaid meie riiki tähtsatel hetkedel. Mul oli suur au olla ema saatja vastuvõtul.

pühapäev, 19. august 2012

Iseseisvuse taastanud Eesti, minu ema ja EV president


Eesti Vabariigi President ja Evelin Ilves kutsusid minu ema,  Estonia ooperi - ja balletiteatri kauaaegse priima Larissa Kauri Kadrioru lossi, Roosiaeda tähistama iseseisvuse taastamise 21.aastapäeva. Eelmisel aastal oma 70.juubelit tähistanud priimabaleriin Larissa Kaur tantsis Estonia teatri laval üle kahekümne aasta. Tema rollide hulka kuulusid Must ja Valge Luik «Luikede järves», peaosa «Uinuvas kaunitaris» ja palju teisi tipprolle. Tore on, et meie valitsejad ei unusta ka kõrgkultuuri esindajaid meie riiki tähtsatel hetkedel.
...................................
Eesti iseseisvuse taastamise järjekordne tähistamise aeg on käes. Ka lähiajaloo iseseisvuse taastamise periood oli täis dramaatilisi hetki, millised liitsid kogu rahva ühtseks. 21 aastat tagasi sündinud noored on kujunenud omanäoliseks Vabaduse põlvkonnaks. Juba täna on nende noorte mõtteavaldused ja arusaamad ümbritseva maailma kohta teistsugused: julgemad, liberaalsemad, globaalsemad, avatud maailma hindavad. Neil on sisemine vabadus võrdselt oluline riigi vabadusega, iseseisvus on mõiste, millele nad oskavad toetuda juba enne täisealiseks saamist.
Eesti riigi taasiseseisva tähistamise ajal tunnen ka mina, tavakodanikust muukeelne eestlane, siin riigis sündinud ja üles kasvanuna, muret vabariigi edukuse ja vabaduse hinna pärast. Võib-olla on see paljudele, tuhandetele minu sarnastele muukeelsetele eestlastele, järjekordne võimalus mõelda selle üle, mida tähendavad tegelikult sõnad vabadus, vaba riik, iseseisvus. Jälgides, millised sündmused toimuvad hetkel maailmas, mõistame, et vabadusel ja selle saavutamisel-hoidmisel on vägagi konkreetne hind.
Palju õnne iseseisvuse taastanud Eesti!
 
 

esmaspäev, 13. august 2012

EV valitsuse liige saatis korrakaitsekomisjoni esimehele kirja

Majandus- ja Kommunikatsiooniminister Juhan Parts saatis kirja (nr.1.15-5/12-00643/022) Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimehele Max Kaurile, milles vaidleb vastu ettepanekule tõsta B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse vanuse alammäär 18 aastalt 21 aastale.
Jälle vehitakse eurodirektiividega. "B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse vanuse alammäära kehtestamisel liiklusseaduses on aluseks võetud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2006/126/EÜ sätestatud nõuded. Nimetatud direktiivi kohaselt on B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse vanuse alammääraks 18 aastat."
Jah, me olemegi koos Soomega erandid, sest ainult Eestis ja Soomes väljastatakse B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse omandajale kõigepealt 2 aastaks esmane juhiluba. Ning minu hinnangul peaksime eranditega ka edaspidi jätkama.
See on tore, et minister kirjutab: "2013. aastal on kavandatud AM-kategooria ning A-kategooria mootorsõidukijuhi ettevalmistamise riiklike õppekavade viimine uutele alustele." Kuid kasiinoskäijatele ja riigikokku kandideerijatele me riiklike õppekavu ei teinud, lihtsalt otsustasime: kasiinosse ja Riigikogusse kandideerida saab alates 21. eluaastast. Punkt.

reede, 10. august 2012

(Foto) Max Kaur ja Sofija Derjugina kehastusid heategevuse otstarbeks Hõbedase Sajandi tegelasteks

Pealinna volinikud Max Kaur ja Sofija Derjugina võtsid osa heategevuslikust fotosessioonist stiilis Hõbedane sajand, mis toimus projekti "Vene ball Tallinnas " raames. Kogenud stilistide, juuksurite ja disainerite abiga kehastusid meie kaasaegsed kangelased Hõbedase Sajandi tegelasteks. Lähiajal toimub fotonäitus kõigist heategevuslikust aktsioonist osavõtnud osalejatest. Saadud summad suunatakse Tallinna väikelastekodu lastele õpetavate mänguasjade ostmiseks, samuti värvide ostmiseks lastele sotsiaalselt abiavajatest peredest. Heategevuslikust aktsioonist, annetuskampaaniast ning fotosessioonidest võis osa võtta kõikidel soovijatel: http://www.veneball.ee/et

esmaspäev, 6. august 2012

Raoul Wallenberg olgu raiutud Tallinna kaardile


Eesti pealinnas on Karu tänav. Sellel tänaval on juudi kool ja sünagoog. Kas poleks aeg kasutada juhust, et kuna juutide suurpäästja Raoul Wallenbergi nimi on tõusnud päevavalgele ka kui baltlaste päästja, siis nimetada Karu tänav ümber Wallenbergi tänavaks?
Eesti on Rootsiga kõvasti seotud. Rootsi kuningriik tegelikult on ka Eesti kuningriik. Baltisakslased mängisid otsustavat rolli Rootsi impeeriumi tekkimisel Läänemerel. Baltlased on andnud tohutu panus kaasaegse Rootsi tugevusse.
Panga SEB näol tegutsevad Wallenbergid ka tänases Eestis. Rootsi suurjuutide, Bonnier perekond on aktiivne olnud Eesti ajakirjanduse omandamisel, Äripäeva kõrval on neile kuulunud ka 50% Ekspress Grupi aktsiatest. Gudrun Elisabet Borsiin Bonnier oli Eestis Rootsi suursaadik.
Raoul Wallenberg päästis Ungari juudid, kelle hulka kuulub muuhulgas George Soros, kes kõvasti panustanud Eestisse läbi Avatud Eesti Fondi.
Tallinna Linnavolikogu liikmena leian, et ajalugu teeb inimene. Tunnustame neid, kes seda ajalugu on teinud inimkonna hüvanguks. Raoul Wallenberg olgu raiutud Tallinna kaardile. See ongi tsivilisatsiooni tunnus.

kolmapäev, 1. august 2012

B-kategooria juhiload kätte 21.eluaastast ning autokoolidele suurem vastutus

1.augustil 2012.aastal kommenteerides uudist, et uuest aastast alla 24-aastased juhid A-ja D-kategooria juhiluba taotleda ei saa, leidis Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur, et ka B-kategooria juhilubasid peaks saama taotleda alles alates 21.eluaastast.
Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees teeb Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku õigusakte täiendada, „Edaspidi võiks tõsiselt kaaluda ka B-kategooria juhilubade kätteandmist alates 21.eluaastast. Võttes arvesse katastroofilist olukorda, kus Eesti teedel hukkub tänu kehvale sõiduoskusele sadu noorukid või siis põhjustavad nad oma ohtliku sõiduga süütute inimeste surma, peaks ka B-kategooria juhiload kätte andma hiljem, näiteks alates 21.eluaastast“.
„Lisaks peaks tõsiselt kaaluma kriminaalvastutust autokoolidele, kes väljastavad B-kategooria juhiloa noorukitele, kes tegelikult sõita ei oska. Nii säästaksime sadu eesti peresid leinast", avaldas oma ettepanekus Max Kaur.
Praegu kehtib kord, kus B-kategooria nn. esmajuhiloa saab taotleda 16.aastasena, mis võimaldab juhtida sõidukit koos kogenenud isikuga ning alates 18.aastast saab täisjuhiloa, kus sõita võib iseseisvalt. Tallinna Linnavolikogu liige Max Kaur pakub lahendusena, et alates 18 aastasena saab taotleda esmajuhilubasid ning alates 21.eluaastast saab taotleda täisjuhilubasid.
Alates 2013.aasta 19.jaanuarist muutub A- ja D-kategooria juhi vanuse alammäär - uueks alammääraks on 24 aastat. Juhul, kui isikul on eelnevalt vähemalt kaks aastat olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, saab A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotleda 20-aastaselt, teatas maanteeamet. Alla 24-aasta vanused isikud, kes alustasid A-või D-kategooria koolituskursusel osalemist või eelnimetatud kategooriate mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemist enne 19.jaanuarit 2013 ning ei ole nimetatud
kuupäevaks A- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust saanud, saavad juhtimisõiguse taotlemist jätkata üksnes 24-aastaseks saamisel. Alates uuest aastast A-ja D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust alla 24-aastastele isikutele ei anta ning vastava kategooria juhiluba neile ei väljastata.