Kolmapäev, 1. august 2012

B-kategooria juhiload kätte 21.eluaastast ning autokoolidele suurem vastutus

1.augustil 2012.aastal kommenteerides uudist, et uuest aastast alla 24-aastased juhid A-ja D-kategooria juhiluba taotleda ei saa, leidis Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur, et ka B-kategooria juhilubasid peaks saama taotleda alles alates 21.eluaastast.
Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees teeb Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepaneku õigusakte täiendada, „Edaspidi võiks tõsiselt kaaluda ka B-kategooria juhilubade kätteandmist alates 21.eluaastast. Võttes arvesse katastroofilist olukorda, kus Eesti teedel hukkub tänu kehvale sõiduoskusele sadu noorukid või siis põhjustavad nad oma ohtliku sõiduga süütute inimeste surma, peaks ka B-kategooria juhiload kätte andma hiljem, näiteks alates 21.eluaastast“.
„Lisaks peaks tõsiselt kaaluma kriminaalvastutust autokoolidele, kes väljastavad B-kategooria juhiloa noorukitele, kes tegelikult sõita ei oska. Nii säästaksime sadu eesti peresid leinast", avaldas oma ettepanekus Max Kaur.
Praegu kehtib kord, kus B-kategooria nn. esmajuhiloa saab taotleda 16.aastasena, mis võimaldab juhtida sõidukit koos kogenenud isikuga ning alates 18.aastast saab täisjuhiloa, kus sõita võib iseseisvalt. Tallinna Linnavolikogu liige Max Kaur pakub lahendusena, et alates 18 aastasena saab taotleda esmajuhilubasid ning alates 21.eluaastast saab taotleda täisjuhilubasid.
Alates 2013.aasta 19.jaanuarist muutub A- ja D-kategooria juhi vanuse alammäär - uueks alammääraks on 24 aastat. Juhul, kui isikul on eelnevalt vähemalt kaks aastat olnud A2-alamkategooria mootorsõiduki juhtimisõigus, saab A-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotleda 20-aastaselt, teatas maanteeamet. Alla 24-aasta vanused isikud, kes alustasid A-või D-kategooria koolituskursusel osalemist või eelnimetatud kategooriate mootorsõiduki juhtimisõiguse taotlemist enne 19.jaanuarit 2013 ning ei ole nimetatud
kuupäevaks A- või D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust saanud, saavad juhtimisõiguse taotlemist jätkata üksnes 24-aastaseks saamisel. Alates uuest aastast A-ja D-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust alla 24-aastastele isikutele ei anta ning vastava kategooria juhiluba neile ei väljastata.