laupäev, 18. mai 2019

Suur tänu kõikidele meie inimestele, kes töötavad Jõhvi heaks

Eesti peab väärtustama oma ühiskonna liikmeid. Selle kaudu anname sõnumi, et heategu ei unune. Raemedali väljaandmisega täidab Jõhvi seda tähtsat ülesannet ja tõstab ühiskonna silmis esile kodanikud, kelle tegevus on rikastanud kõiki meie kogukonna liikmeid. Suur tänu Teile, Anne-Ly Reimaa, Arved Jõgisoo ja Igor Tjurin. Suur tänu kõikidele meie inimestele, kes töötavad Jõhvi heaks. Me ehitame üheskoos Jõhvit edasi!
Jõhvi vallavalitsus kinnitas 14.mai istungil Jõhvi raemedali esimesteks kavalerideks kultuuriministeeriumi lõimumisvaldkonna rahvusvaheliste suhete juhi ja Jõhvi Muuseumi Seltsi juhatuse esimehe Anne-Ly Reimaa, seoses tema mitmekülgse kultuurilise ja ühiskondliku tegevusega Jõhvi heaks, Arved Jõgisoo suure panuse eest Jõhvi elu edendamisel ja iseseisva Eesti riigi taastamisel ning ettevõtja Igor Tjurini, ettevõtluse arendamise eest, mis on viinud Jõhvi nime maailmakaardile.
Jõhvi raemedal antakse välja tegusatele ja Jõhvi arengusse jälje jätnud inimestele. Esimesed raemedalid antakse üle selle aasta 18. mail – Jõhvi päeval, vallavanema pidulikul vastuvõtul Jõhvi Raekojas, kuhu on kutsutud Jõhvi aukodanikud, endised Jõhvi juhid ning praegused volikogu ja valitsuse liikmed.