laupäev, 30. juuni 2018

Aeg minna Ida-Virumaa pealinna

26. juunil 2018.a. valis Jõhvi vallavolikogu oma istungil uue Jõhvi vallavalitsuse eesotsas Riigikogu liikme Martin Repinskiga ning kinnitas uue vallavalitsuse koosseisu, kuhu kuulun ka mina kui vastutav abivallavanem omavalitsuse arengu ja ettevõtluse küsimustes. Uus Jõhvi võimukoalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, Reformierakond ja fraktsioon Jõhvi Meie Kodu, on otsustanud koos tõsiselt ette võtta muutused Jõhvi omavalitsuses, et saavuta uus arenguhüpe.
Jõhvi kui Ida-Virumaa pealinna, maakonna keskus, vajab stabiilset arengut. Hea meel on, et uues võimukoalitsioonis toimetavad koos Keskerakond ja Reformierakond ning fraktsioon Jõhvi Meie Kodu. Värske jõud toob kindlasti uue, positiivse kuvandi ja stabiilse arengu Jõhvi omavalitsusele.
Jõhvi on alati olnud Eesti pärl oma rikkaliku kultuuriloo ja traditsioonidega. Suund on ressursside juurde toomisele omavalitsusse läbi riiklike programmide, Euroopa Liidu struktuurifondide, erainvesteeringute, et intensiivistada Jõhvi arengut. Tuleb toetada ettevõtlust ning aidata kaasa uute töökohtade loomisele. Panustame rohkem sotsiaalvaldkonda, rohkem tähelepanu eakatele, noorte peredele, noortele. Ehitame staadione, uhke linnapargi, laste mänguväljakuid. Linna ja valla sõiduteed peavad olema korras. Teeme korda koos Eesti Raudteega legendaarse Jõhvi raudteejaama. Jõhvi on alati olnud linn ning siiralt toetan Jõhvi inimeste soovi taotleda oma kodupaigale tagasi linna status.