kolmapäev, 17. detsember 2014

Mustvee linnapea: Eesti idameri sai värava

18.detsembril 2014 a. avatakse Peipsi pealinnas Mustvees, Mustvee reisisadam. Avamisele saabuvad piiriülese programmi Est-Lat-Rus koostööpartnerid Lätist ja Venemaalt, Eesti Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmed, neid võtavad vastu  Mustvee linnapea Max Kaur ja Mustvee linnavolikogu esimees Riina Pajula."Eesti idameri sai värava. 2015. aastaks on Mustvees kõik tegelikult valmis, et pärast Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud piirilepingut võiks siia tulla piiriülatamise punkt. Meil on Mustvees hästi toimiv piirivalve kordon, nüüd on valmis uus ja kaasaegne reisisadam, kuhu saaks sisse panna ka tolli. Olgu  suvel laevade, jahtide, paatidega  ning talvel mootorsaanidega,  reisi - ja kaubaliiklus Peipsi järvel, Eesti ja Venemaa vahel, võiks lahti minna. See on tõsine šanss Peipsi regioonile kiiremaks arenguks, Eesti idamerele saabuksid uue ajad, mis tõstaks kogu piirkonna elanikkonna elatustaset. Mustvee linn on eeskätt huvitatud piirialase viisavabaduse kehtestamisest Venemaaga koheselt, Euroopa Liidul on kogemused selles vallas Venemaaga olemas, näiteks Poolal ja Soomel. Juba täna võiks Eesti kehtestada vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonidele piirialal Venemaa viisavaba tsooni 50 kilomeetri ulatuses piirist, " arvab Mustvee linnapea Max Kaur.2013. aastal alustati Peipsi pealinnas Mustvees uue reisisadama ehitust. 2014 aasta lõpuks kerkis uus, moodsa arhitektuuriga sadamahoone ning sai remonditud põhjakai, ehitati uus paadisadam. Uus paadisild on 168 meetrit pikk ning selle ääres on randumisruumi ligi kolmekümnele laevale. Uude kahekorruselisse sadamahoonesse on Mustvee linnavalitsus mõelnud ruumid nii sadama kaptenile kui keskkonnainspektsioonile.Mustvee Sadama ehitus läks maksma ligikaudu 1,1 miljonit eurot. Sellest veidi üle miljoni euro tuli Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostööprogrammist «Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond». Omaosaluseks vajalik summa oli Mustveel hangitud laenuna. Samal ajal rajatakse paadisadamat ka Tartusse ning Kallastele kerkib laevaremondidokk.Mustvee reisisadamas on laevaliiklus toiminud nii tsaariajal kui esimese Eesti Vabariigi ajal. Nõukogude ajal seisid Mustvees ka tiiburlaevad.