Neljapäev, 18. aprill 2013

Linnapea Max Kaur: Kevad saabus sel aastal Mustvees teisiti

Mustvee linnavalitsus astub 2013.aasta teise kvartalisse eesmärgiga koostöös linnavolikogu liikmetega, linna ettevõtluse esindajatega, linnarahva ja kodanikuühendustega aktiviseerida linnaelu ning lahendada linna arengu jaoks olulised küsimused.
Tänastes, konkreetsetes tingimustes tuleb ellu viia linna arengukava. Selleks on vaja linnavalitsuse töös rakendada kaasaegset juhtimiskultuuri, Mustvee linnavalitsusel ning valitud linnapeal üle minna operatiivrežiimis tegutsemisele.
Esmaselt on vaja korda teha need asjad, mis vahetult puudutavad iga Mustvee elanikku, mõeldes samas aga ka Mustvee külgetõmbejõu suurendamisele. Otsida tuleb reserve omavalitsuse enda seest: nii kavatseme näiteks ära müüa liigse transpordi. Mustvee linn peab eeskätt näitama, et hoolib neist, kes kõige rohkem vajavad toetust.
Teha on väga palju ning paljud neist tegemistest saavad realiseeritud alles aastate pikkuse töö tulemusena. Nii on vaja tegeleda sotsiaalküsimuste lahendamisega, vee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimisega, Mustvee sadama arenguga, renoveerida president Konstantin Pätsi poolt 1938.aastal avatud linna sild, asuda promenaadi rajamisele Peipsi järve kaldal. Koostöös investoritega avada linnas veelgi rohkem kaubandus - ja toitlustuskohti. Arendada turismi mitte ainult suvisel hooajal, vaid ka talvisel perioodil ning üritada tulevikus leida välisinvestor SPA hotelli väljaehitamiseks, kasutades Rakvere ja Toila kogemusi. Jätkata Mustvee linnaruumis asuva Pepsi järve ranniku korrastamist tervikuna ning linna teedevõrgu asfalteerimist. Äärmiselt mõistlikult ja hoolikalt teostada riiklikku haridusreformi Mustvee linnas.
Üle 500-aastase ajalooga Mustvee linna areng on ka Eesti areng. Täna peame kasutama innovaatilisi ja paindlikke koostöövorme, et toetada keerulistel aegadel linnakodanikke, väikeettevõtjaid. Põhieesmärk on säilitada linnas töökohti ja tekitada uusi. Üritame kasutada kõiki võimalusi, et kaasata linna riiklikke- ja välisinvesteeringuid. Piirkonna arengu eesmärgil aktiviseerida regionaalpoliitilist koostööd naaberomavalitsustega ning teiste Eesti piirkondadega.
Mustvee oma viie kirikuga on tegelikult meie Eesti Jeruusalemm - unikaalne koht mitte ainult Eesti mõttes. Sellistest väikelinnadest saabki alguse eesti rahvas ja kogu Euroopa Liit. Peipsi pealinn Mustvee on ajalooline mälestusmärk mineviku Eestist, mis ulatab käe tuleviku Eestile. Just väikestes piirkondades, kus rahvas annab oma panuse meie riigi majandusse, peitub meie riigi potentsiaal.
Alati on oodatud linnakodanike hea nõuanne, huvitavad ideed ning lihtsalt toetus ja tugi, kuidas kaasaegselt, arendada meie Mustveed 21. sajandil.

Lugupidamisega
Teie linnapea Max Kaur