Esmaspäev, 30. aprill 2012

Korrakaitsekomisjoni esimees: rahvapatrullil on aeg minna tänavale

30. aprillil 2012 kommenteerides turvalisuse olukorra parandamise võimalusi Tallinna kesklinnas turismihooajal, kinnitas Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur, et linn on valmis uuel, algaval hooajal uuteks abinõudeks.
„Me oleme suutnud suveperioodiks turvafirmade ja munitsipaalpolitseiga abiga võtta kontrolli alla linna rannad, eelmiste aastate tulemused on olnud väga head. Kuid elanikkond tahab näha ka linna tänavail reaalset politseinikku, leides et suve rahvarohkeil aegadel avalikes kohtades on jalgsipatrull parim viis turvalisuse tagamiseks. Linn, tulles vastu meie elanikele ning toetades abipolitseinike jalgsipatrulli, paneb käiku justkui rahvapatrulli, " leiab Max Kaur.
"Tulevikus võiks kaaluda ka Tallinna munitsipaalpolitsei kõrval rohkem vabatahtlikke, kes võiks peale naabrivalve tagada korra ja rahu võõraste eest just oma elamu piirkonnas,“ lisas Kaur.
Tallinna Kesklinna valitsus ja Põhja prefektuur sõlmisid koostöökokkuleppe, millega nähakse ette ühine tegevus käesoleva aasta 27. aprillist kuni 9. septembrini Tallinna Kesklinna haldusterritooriumil avaliku korra tagamisel ning süütegude ennetamisel, ärahoidmisel ja tõkestamisel. Leppega nähakse ette abipolitseinike tegevuse operatiivset juhtimist ja jalgsipatrullide paigutamist Kesklinna haldusterritooriumile. Abipolitseinik on vastavalt seadusele inimene, kes vabatahtlikult ja oma vabast ajast osaleb politsei tegevuses. Abipolitseiniku pädevuses on politsei abistamine avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel, tõrjumisel ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel, samuti politsei abistamine liiklusturvalisuse tagamisel ja liiklusjärelvalve teostamisel. Politseilise ülesande täitmisel on abipolitseinikul palju politseiametnikuga sarnaseid õiguseid. Abipolitseinik võib isikuid küsitleda, nõuda isikut tõendava dokumendi esitamist, kontrollida alkoholijoovet, peatada sõidukeid, isikuid kinni pidada, siseneda ja läbi vaadata valdusi, rakendada mitmeid muid meetmeid ja kasutada vahetut sundi. Abipolitseinikud osalevad politseioperatsioonides, patrullivad kesklinna tänavatel ja parkides keskmiselt 13 000 tundi aastas. Kesklinna valitsus tunnustab leppejärgses koostöös silmapaistvalt osalenud abipolitseinikke rahaliste või esemeliste preemiatega.