Teisipäev, 24. mai 2016

Riigihalduse minister arutas Mustvee linnapeaga haldusreformi

24. mail 2016.a., Jõgeva Maavalitsuses Riigihalduse minister Arto Aas arutas Mustvee linnapea Max Kauri ning Jõgevamaa omavalitsusjuhtitega haldusreformi plaane. 
Mustvee linn on läbi aegade olnud piirkonna tõmbekeskuseks. Ajalooliselt tegutses siin piirkonnas Mustvee rajoon. See on pea sama piirkond, millele on nüüd meie poolt tehtud ühinemisettepanek ehk Kasepää, Lohusuu, Avinurme, Saare ja Torma valdadele.
Haldusreformi eesmärgiks on selliste omavalitsuste moodustumine, mis suudavad pakkuda inimestele paremaid avalikke teenuseid, tagada piirkondade konkurentsivõime kasvu ning täita iseseisvalt neile seadusega pandud ülesandeid.