Esmaspäev, 6. veebruar 2012

Max Kaur: peaks rohkem aitama meie politseid

7. veebruaril 2012.a. kutsub Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur kokku komisjoni korralise istungi, mis toimub Tallinna Kesklinna politseijaoskonnas ning kus arutatakse   õiguskorda Kesklinna politseijaoskonna teenindusterritooriumil. Ettekandja on Põhja prefektuuri korrakaitsebüroo Kesklinna politseijaoskonna juht Valter Pärn. Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjon tutvub ka uue politsei hoonega.
"Olukorras, kus Eesti riik tõmbab rahapuudusel politseid koomale, peame tõsiselt kiitma meie politsei jätkuvalt tublit, professionaalset tööd. Politsei väärib igati tööruume, mis vastavad tema kohale ühiskonnas. Ka Tallinna munitsipaalpolitsei on alati valmis tulema raskel argipäeval toeks Eesti politseile," tõdeb Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur.
Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni liikmete kooseisus on ka endine Eesti Vabariigi siseminister, Kaitsepolitseiameti rajaja Jüri Pihl. Korrakaitsekomisjoni liikmete hulgas on ka mõjukad kirikuringkondade esindajad, endised Riigikogu liikmed Erik Salumäe ja Avo Üprus, kes on IRL-i aukohtu esimees, Põhja-Eesti Päästekeskuse juht Raik Saart, siseministeeriumi esindajad, Tallinna munitsipaalpolitsei juhtkond, Tallinna Linnavalitsuse korrakaitse nõunik. Varasemalt on Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimeheks olnud legendaarne kriminaalpolitseinik, praegune Riigikogu liige Andres Anvelt.
Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni korraline istung algab kell 15:00 Tallinna Kesklinna Politseijaoskonnas aadress on Kolde pst 65 ja asub Kolde pst ja Sõle tn nurgal.