reede, 14. august 2015

Torma ja Mustvee omavalitsused nõuavad ministreid Peipsi äärde seoses seakorjuste matmisega

Mustvee linna ja Torma vallavalitsus korraldavad teisipäeval, 18.08.2015, kell 12.00, nõupidamise Mustvee sadamahoones, Vabariigi Valitsuse liikmete Marko Pomerantsi ja Urmas Kruusega, seoses kahetsusväärse olukorra tekkimisega sigade aafrika katku surnud loomade matmisel Torma prügila kinnistul.
Tänaseks on probleemiga seotud kohalikele omavalitsustele – Mustvee linnale ja Torma vallale – laekunud ametkondadelt väga vastakat informatsiooni bioohutuse, turvalisuse, keskkonnaohutuse ja keskkonnanõuete täitmise osas. Torma prügila kinnistule loodi ohtlike jäätmete ladestusala, mille ohutus tuleb garanteerida Keskkonnaministeeriumil.
"Torma Prügila ladestusalade ehitamisel oli peamine väljakutse leida lahendused liigse pinnavee ärajuhtimiseks, kogumiseks ning puhastamiseks. Kuidas tagatakse loodud loomsete jäätmete matmispaiga nõrgvee puhastamine, " küsib Torma vallavanem Triinu Pärsin. Kui esmaseid keskkonnanõudeid ei täideta siis on reaalne oht nii loodus - kui elukeskkonnale. Geotehnikainsener Ago Vilo on tähelepanu juhtinud, et kui korjuste matmiskohas seda vett ei koguta ja puhastata, siis on reovee sattumine põhjavette vältimatu. Seakatku nakatanud sigade matmine võib reostada põhjavee ja see reostus jääb sinna püsima väga pikaks ajaks. "Torma prügila on liiga ligidal Peipsi järvele ning veed võivad valguda ka sinna. Meie hinnangul on tegemist tõsise keskkonnareostuse ohuga," leiab Mustvee linnapea Max Kaur.
Veterinaar- ja Toiduameti peadirektor ja ministeeriumid on suhtunud Jõgevamaa probleemi üleolevalt ning andnud avalikkusele väärinformatsiooni jäätmete käitlemise ja bioohutuse osas. Meie hinnangul on kogu protsessi näol olnud tegemist tahtliku viiruse levitamisega katkuvabasse piirkonda.
Ministrid  peaksid rahvale, omavalitsustele ja laiemale avalikkusele selgitada põhjuseid, mis on viinud sellise olukorra kujunemisele, milliseid reaalseid meetmeid ja millal võetakse kasutusele keskkonnaohu vältimiseks ja bioohutuse tagamiseks Torma prügila kinnistule loodud ohtlike loomsete jäätmete matmispaigas ning millised on perventiivsed tegevused, et sama stsenaarium ei korduks.