Teisipäev, 11. august 2015

Linnapea Kaur: Seakorjuste matmine on võimalik oht Peipsi järvele

Peipsi pealinna, Mustvee linnapea Max Kaur on mures seakorjuste matmise pärast Torma prügilale, mis asub 1700 meetrit Mustvee linnast ja 3000 meetrit kaugusel Peipsi järvest. Linnapea saatis pöördumise peaministrile, sotsiaalministrile, keskkonnaministrile, maaeluministrile ja siseministrile.
Jõgevamaal Puurmani vallas Altnurga külas asuvas seafarmis diagnoositud sigade Aafrika katku tõttu hukati kõik farmi olnud 6426 siga. Samas utiliseeriti hukatud sigadest loomsete jäätmete käitlemise tehases vaid 100 tonni, samas kui ülejäänud 200 tonni seakorjuseid otsustati maha matta Torma prügimäe territooriumiga piirnevale alale.
"Arvestades sigade Aafrika katku nakatumise senist dünaamikat on selge, et taud Jõgevamaal jätkub ning nõuab uusi sigade hukkamisi. Samas on ilmne ka see, et loomsete jäätmete käitlemise tehase võimsust suurendada ei ole nii kiiresti võimalik ning seega osutub ka tulevikus vajalikuks seakorjuste matmine, mida tõenäoliselt soovitakse teha taas Torma prügila lähistele.
Samas puuduvad andmed, kuidas on seakorjuste matmine korraldatud ning kas on välistatud joogivee saaste.  Puudub ka avalik teave korjuste matmise mõju kohta ümbruskonna põhjaveele. Samuti ei ole teada see, kas on välistatud võimalus, et metsloomad saavad matmiskohast korjuste jäänuseid kätte ja veavad neid laiali.  
Torma prügila asub Peipsi järvest 3000 meetri kaugusel. Saastatud veed valguvad Peipsi järve. Seetõttu on 200 tonni hukatud sigade matmine Torma prügilale probleem ning väga tõenäoline on ka uute seakorjuste massilise matmise perspektiiv, " leiab Mustvee linnapea Max Kaur.
Max Kaur juhib Vabariigi Valitsuse tähelepanu, et Terviseameti pädevuses on muuhulgas keskkonnaobjektide uuringute korraldamine epidemioloogilistel näidustustel, samuti järelevalve joogi- ja suplusvee kvaliteedi üle. Samuti on neil õigus osaleda joogiveega seotud ohuolukordade lahendamisel.
Eelneva põhjal palub Mustvee linnapea Vabariigi Valitsusel teavitada järgmistest asjaoludest:
  • Kas Te olete kursis Torma prügila lähistele seakorjuste matmise asjaolude ja tehnoloogiaga.
  • Kas Te olete hinnanud seakorjuste matmispaiga võimalikku mõju ümbruskonna epidemioloogilisele olukorrale ning joogi- ja suplusvee seisundile.
  • Kas Teil on edaspidi kavas teostada kõnealuse seakorjuste matmispaiga ning selle võimalike mõjude üle oma pädevuse piires regulaarset järelevalvet. 
  • Kas Teil on plaan, kuidas takistada võimaliku saastunud vee sattumine Peipsi järve

Max Kaur loodab, et Vabariigi Valitsus mõistab ümbruskonna elanike ja kohalike omavalitsuste kõrgendatud tähelepanu seakorjuste massilise matmise küsimuses ning võtab kogu temaatika oma teravdatud tähelepanu alla.