Neljapäev, 18. juuni 2015

Mustvee linnapea: Peipsi pealinn saab kõige ilusama silla Eestis

Käesoleva aasta juulikuu alguses avatakse Peipsi pealinnas Mustvees linna sild, mis ehitati Maanteameti poolt valmis aastaga. Peipsi pealinna silla maksumuseks ligi 700 000 euro. Varasem mustvee linna sild oli ehitatud 1934. aastal ning see avati Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi poolt.    
"See on ajalooline sündmus, sillad ehitatakse sajanditeks ning see ei ole mitte ainult Peipsi regioonile oluline sündmus, vaid kogu Eestile.  Peipsi pealinn Mustvee on oma üle 500aastase ajaloo järel selgelt tõusuteel. Peipsi pealinnast algab Eesti ja Euroopa Liit. Oleme uhked, et Peipsi pealinn saab kõige ilusama silla Eestis. See tuleb nii arhitektuurselt kui esteetiliselt, nii valgustuse kui ka turvalisuse poolest ilusaim betoonehitis Eestis," tõdes Mustvee linnapea Max Kaur.
Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juhi Janar Taali sõnul võeti lepingu aluseks 2012. aastal Stricto Project OÜ koostatud Mustvee silla eskiislahendus. "
Olemasolev väikese kandevõime ja halvas olukorras Mustvee sild lammutati ning selle asemel rajatati uus, jalakäijatele ohutu ja tänapäevastele maanteenõuetele vastav  kolmeavaline raudbetoonist plaatsild,“ selgitas Taal, kelle sõnul rajatati mõlemale poole jalakäijate liikumiseks jalgtee. Kaldapoolsesse otsa tehakse silla alt läbi kallasrada, et suurendada jalakäijate ohutust. Kallasrada ühendatakse juba rajatud Mustvee linna paadisadama jalgteega. Silla rajamisel arvestati Mustvee arenguplaanidega ja sild on ehitatud nii, et selle alt saaksid läbi sõita väikelaevad.