Esmaspäev, 1. oktoober 2012

Korrakaitsekomisjoni istung Tallinna Lasnamäe linnaosas


2.oktoobril, 2012.a. kutsub Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur kokku komisjoni korralise istungi, mis toimub Tallinna Ida politseijaoskonnas. Päevakorras on õiguskorra olukord Ida politseijaoskonna teeninduspiirkonnas ning jaoskonna olulisemad probleemid. Ettekandjaks on Tarvo Ingerainen, Ida politseijaoskonna juht.
"Lasnamäe on keeruline piirkond, kus kriminogeenne olukord on olnud halb alates nõukogude ajast, seepärast teeb rõõmu, et viimastel aastatel on olukord, tänu juhtkonna energilisele tegutsemisele, hakanud paranema. Arvan, et saabunud aeg, kus ka Lasnamäel peaks meelde tuletama rahvapatrullid, naabrivalve kõrval, mis tegutsesid 60-70 aastatel. Kindlasti see oleks suureks toeks politseile ja MUPOle, eriti olmekonfliktide või narkokuritegude ennetamisel,“ leiab Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur.
Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni liikmete hulgas on mõjukad kirikuringkondade esindajaid, endised Riigikogu liikmed Erik Salumäe ja Avo Üprus, kes on ühtlasi IRL-i aukohtu esimees, samuti kuuluvad komisjoni Tallinna munitsipaalpolitsei juhtkond, Tallinna linnavalitsuse esindajad. Lisaks, korrakaitsekomisjoni liige on ka endine Eesti Vabariigi siseminister, Kaitsepolitseiameti rajaja Jüri Pihl. Varasemalt on linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimeheks olnud legendaarne kriminaalpolitseinik, praegune Riigikogu liige Andres Anvelt.
Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni korraline istung algab kell 14:00 Ida politseijaos konnas teisipäeval, 2. oktoobril Vikerlase 14.