Esmaspäev, 28. mai 2012

Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjon läheb Kirikusse

29.mail 2012.a. kutsub Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur kokku komisjoni korralise istungi, mis toimub Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuses.
Istungil antakse ülevaate Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse tegevusest ning tutvustatakse edasist arengukava, ettekandja Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse direktor Mati Sinisaar. Samuti tutvutakse Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskuse ruumidega.
"Kirik on üle aegade tulnud raskel ajal ühiskonnale appi. Peeteli Kirik näitab meile, mida tähendab kristlik osadus. Abikäsi ligimesele, see ei ole mitte alati tühjad sõnad, linn peab aktiivselt toetama sellist kodanikualgatust tugevalt ka edasipidi. Siin kohal tahaks tänada kõiki Eesti Kirikute Nõukogu liikmeid kõige selle heategevuse eest, mida nad teevad Tallinnas ja kogu Eestis,“ tunnustab Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur.
Peeteli Kiriku Sotsiaalkeskus on pakkunud alates 1997. aastast vaesuses ja ebasoodsas kasvukeskkonnas elavatele lastele ja noortele toetust hariduse omandamisel. Päevakeskuses on avatud 14.00-18.00 ning seal pakutakse iga päev lastele sooja toitu ning abi koolitarvete, riiete, jalanõude ja bussipileti muretsemisel, võimalus on kasutada dušši ja pesumasinat. Peale ühist lõunasööki tegelevad lastega sotsiaaltöötajad ja vabatahtlikud, kes aitavad lapsi koolitöös ja pärast seda on võimalik veeta turvalises keskkonnas vaba aega. Aitamaks suuremate õpiraskustega noori, töötab Peetelis viiel päeval nädalas ka õpetaja, kes tegeleb lapsega individuaalselt. Valdav osa lastest pärineb muukeelsetest peredest ja Peetelis on neil hea võimalus õppida eesti keelt. Lastega käiakse ujumas, teatris, ratsutamas, uisutamas, kanuu-, kajaki- ja rabamatkadel, korraldatakse väljasõite ning erinevaid noorteüritusi. 2012. aasta suvel korraldatakse partnerite abiga mitu erinevat suvelaagrit, kus osaleb kokku üle 50 lapse. Laagrist osavõtt on lastele tasuta.
Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni liikmete hulgas on mõjukad kirikuringkondade esindajaid, endised Riigikogu liikmed Erik Salumäe ja Avo Üprus, kes on ühtlasi IRL-i aukohtu esimees, samuti kuuluvad komisjoni Tallinna munitsipaalpolitsei juhtkond, Tallinna linnavalitsuse esindajad. Lisaks, korrakaitsekomisjoni liige on ka endine Eesti Vabariigi siseminister, Kaitsepolitseiameti rajaja Jüri Pihl. Varasemalt on linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimeheks olnud legendaarne kriminaalpolitseinik, praegune Riigikogu liige Andres Anvelt.
Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni korraline istung algab kell 14:00 Peeteli Kirikus aadressil, aadressil Preesi tn 5. Tallinn.