neljapäev, 21. aprill 2011

Tallinna volikogus: legendaarne Kaitsepolitsei rajaja õnnitles uut korrakaitsekomisjoni esimeest

Tallinna linnavolikogus korrakaitsekomisjoni istungil õnnitles legendaarne Kaitsepolitsei rajaja, siseminister ning parlamendipartei juht Jüri Pihl uut korrakaitsekomisjoni esimeest. See oli meeldiv, sest tegemist on Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni vaidlematult autoriteetsema ja aktiivsema liikmega. Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjon arutas teisipäeval 2011.aasta heakorraüritusi. Samuti oli arutlusel uus Korrakaitseseadus ja sellest tulenevatest Tallinna linna kui kohaliku omavalitsuse ülesannetest. Korrakaitseseaduse eesmärgiks ja põhiseisukohaks on kujundada senine riikliku järelevalve süsteem ümber terviklikuks korrakaitseõiguse süsteemiks, anda korrakaitseõiguse kesksete mõistete legaaldefinitsioonid (avalik kord, korrakaitse, oht, korrarikkumine, riiklik järelevalve, avaliku korra eest vastutav isik jne) ja korrakaitse üldpõhimõtted. Avaliku korra mõiste, samuti avaliku korra kaitse peab olema ühtsetel alustel mõõdetav ning hinnatav kogu riigis.
Korrakaitseseaduse osas tekkis ettepanek anda rohkem volitusi munitsipaalpolitseile isikute dokumentide kontrollimise ning autosõidukite peatamise õiguse osas. Jüri Pihl, kes on ise üks antud seaduse autoritest, ei toetanud sellise õiguse laienemist munitsipaalpolitseile.