Laupäev, 29. jaanuar 2011

Pariisi linnapea tervitused Euroopa kultuuripealinnale

Külastades hiljuti Pariisi andsin edasi tervitused Pariisi linnapeale Pierre Delanoe`le ning kinkisin talle ka Tallinna pildi. Linnapea palus oma asemikul Pierre Schapira`l, endisel Europarlamendi saadikul, mulle vastata, siin see on: "Härra Saadik, Pariisi linnapea Pierre Delanoe palus mind teid tänada pildi eest, mille te lahkelt temale saatsite, kuid ka positiivse suhtumise eest tema tegevustesse. Ta on õnnelik Eesti edusammude üle, kuid ka selle üle, et Tallinn kui Euroopa Kultuuripealinna 2011 saab rõõmustada pariislasi ja pariisitare oma kunstnike loomingu ning ajalooga. Härra linnapea tunneb sügavat huvi seesugustest sündmuste ja ürituste vastu. Pariisi linnapea palus mul edastada parimad soovid nii teile endale, kui ka kõigile teie kaaslinnlastele selleks aastaks, mil täitub teie Vabariigi taasiseseisvusest 20 aastat..."