reede, 18. juuni 2010

Õpetajate Leht ja Argo Kerb küsivad poliitikute käest "Kas olete pankade teenustasudest teadlik ning teete nende alusel otsuseid?"

Õpetajate Leht ja Argo Kerb küsivad poliitikute käest "Kas olete pankade teenustasudest teadlik ning teete nende alusel otsuseid?"

"Ebavõrdne abielu pangaga" Autor: Argo Kerb 18.06.2010.a.
http://www.opleht.ee/?archive_mode=article&articleid=3739

KÜSIMUS JA VASTUS
Kas olete pankade teenustasudest teadlik ning teete nende alusel otsuseid?

MAX KAUR,
Majanduse ja Juhtimise instituudi prorektor, Tallinna linnavolikogu liige:
„Warren Buffett on hoiatanud, et igasugused pangad ja fondid elavad teenustasudest, loomata sealjuures väärtust oma klientide tarvis. Hoopis vastupidi – maksate neile nagu loll, aga ikka jääte kõigest ilma. Pole ime, et mitmed analüütikud on soovitanud loobuda pankade teenustest ja otse investeerida, sest nii tuleb kasumlikum isegi pika ajatrendi kohta.Ühesõnaga pole Eesti tegutsevate pankade poliitikas midagi uut. Püütakse lõigata isegi pensionäride arvelt. Küsimus pole mitte klientide käitumises, vaid selles, kuidas seda olukorda turul reguleeritakse. Turumehhanismid siin ei toimi. Konkurents pankade vahel Eestis pole nii tihe, et see võiks avaldada mõju teenustasudele. Seoses pankade poolt klientidele tekitatud tohutute kahjudega pensionifondides on justkui näha teatud elavnemist riiklike finantsregulaatorite poolt. Kas see ka tulemusi annab, ei tea. Seni aga olen ka mina klientide hulgas, kes peavad kasutama pangateenust teenustasudest hoolimata.”