Esmaspäev, 14. jaanuar 2008

81% Tallinna elanikest on kasiinode vastu.


81% Tallinna elanikest ja ülekaalukas osa Eesti elanikest sooviks näha kasiinode tegevuse reguleerimisel senisest suuremaid piiranguid, selgus eelmisel aasta Eesti Päevalehe tellitud ja Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud 1008 vastajaga üle-eestilisest küsitlusest.

Piirangute suurendamist kasiinode vastu toetavad enam kõrgema haridusega elanikud (88% võrreldes 64% alg- või põhiharidusega inimestega). Samuti on soov täiendavate piirangute järele suurem Tallinnas – 81%, väiksem aga muudes suuremates linnades (62%), mis on seletatav kasiinode arvu hüppelise kasvuga viimasel ajal Tallinnas, sealhulgas ka tungimisega magalarajoonidesse ja kaubanduskeskustesse.

Elanike ülekaalukas meelsus piirangute karmistamise kasuks näitab, et tegemist on ühiskonnas üsna olulise teemaga ning võimul olijad peavad üsna tõsiselt arvestama võimalusega, et luues kasiinodele igasuguseid täiendavaid privileege, seatakse end valijate silmis üsna negatiivsesse valgusse,” märkis küsitlusfirma uuringujuht.

Nii näiteks saavutasid kasiinod uues tubakaseaduses eri-staatuse, mis lubab kasiinos ja selle baarides endiselt suitsetada, erinevalt teistest meelelahutus- või toitlustusasutustest. Eestis tegutseb 17 hasartmänguoperaatorit, neist 15 on kasiinooperaatorid. Hetkel üle Eesti on ligi 200 mängukohta, neist Tallinnas koguni ligi 100. Mängukohtade arvu kasv on tekitanud avalikkuses paksu pahameelt, kuid siiani pole riik ja seadusandja soovinud kasiinode laiutamise vastu midagi ette võtta.

Pisut enam kui pooled (55%) Eesti elanikest leiavad, et kasiinode tegevust peaks praeguse regulatsiooniga võrreldes oluliselt rohkem piirama. Lisaks peab 21% vajalikuks mõnevõrra suuremat piiramist. Seega kokku pooldab kasiinodele senisest suuremate tegevuspiirangute kehtestamist 76% elanikest vanuses 15–74 aastat. Riigikogu valimistel valimisõigusega vastajate seas on piirangute suurendamise poolt 80 protsenti.