laupäev, 19. veebruar 2022

Maestro Tubin ja Estonia priimabaleriin Larissa


Estonia Teatri priimabaleriini
 Larissa Kauri ja maestro Eduard Tubini lugu on seni olnud varjus. Nad olid ka tihedas kirjavahetuses, kuid Tubini avaldatud kirjavahetuses neid kirju pole. Leidsin hiljuti pere arhiivis mittu imekombel säilinud maestroTubina kirja balletti piimale. Andsime need kirjad üle Eesti Ajaloomuuseumele ja Tubina muuseumile Alatskivi lossis. 

Miks nad olulised on? Nad näitavad, et Tubina kontaktid Nõukogude Eestis elanud inimestega olid tunduvalt laiemad kui me seni arvasime, need hõlmasid erinevatest rahvustest, erinevate elualade inimesi. Larissa oli 60ndate Eesti üks kaunitare, kes peale priimabaleriini rolli rahvusooperis Estonia oli ka Eesti ja Ida-Euroopa suuremate ning populaarsemate moeajakirjade fotomodell. Ta poseeris korduvalt ka meie kohaliku moeajakirja «Siluett» kaanedaamina.Ta oli see, kellest ammutasid inspiratsiooni paljud eesti maalikunstnikud. Näiteks nagu Olev Subbi, kes diivat maalis
Maestro Tubin saabus Nõukogude Eestisse turistina 1961 aastal. Loomulikult kutsus teda Leningradist Eestisse kurikuulus KGB variorganisatsioon VEKSA. Seal tegutsesid sellise tuntud KGB agendid nagu näiteks Ülo Koit või Moidela Tõnissoni abikaasa, KGB vanemohvitser Randar Hiir, kirjanik Erni Hiire poeg. KGBl olid tohutud huvi Rootsi vastu. Just sel ajal tegutses Rootsis nõukogude superspioon Arthur Haman, kes nõukogude Eestis kasutas nime Juhan Tuldava. Kindlasti tegutses ka VEKSA lähtudes Hamanilt saadud informatsioonile. Tubin tegutses Rootsis Drottningholmi Kuninglikus Lossiteatris, tema sidemed torkasid kindlasti KGB silma, seda enam et Tubina poeg töötas Rootsi kaitseministeeriumis, kus tegutses teine nõukogude superspioon Stig Berling. Ei kahtlegi, et just see oli, miks VEKSA teda nii massiivselt Eestisse tahtis.

Maestro Tubin kasutas aga võimalust ja lõi hoopis endale Eestis massiivse võrgustiku. Tema huvi inimeste vastu, kontaktide arv oli uskumatu. Loomulikult see võimaldas hoopis teistsugusel tasemel teadmist okupeeritud Eestist, kui Eestist kaugel olevatel inimestel. 
Miks valis ta üheks kontaktiks priimabaleriini Larissa Kauri?Esiteks Tubin kirjutas ballette. Ja baleriinid huvitasid teda. Teiseks oli Larissa mitte-eestlane, eksootilise päritoluga, see oli just see aeg, kui maailm tüdis Hollywoodi ideaalist, rinnakatest blondiinidest. Isegi Nõukogude Liidus kerkis esile Aleksandr Vertinski abikaasa Liidia Tsigvava, Mingreelia kaunitar. Larissa Kaur oli sündinud Bakuus, kuid tema esivanemad olid pärit gruusia kreeklaste seast. Larissal oli samuti selline salapärane, idamaine võlu, mis loomulikult köitiski Tubinat. Pole kahtlust, et nende vahel oli romantikat. Pärast üht etendust Estonias korraldati teatris pidu, kuhu oli kutsutud ka priima Larissa Kaur. Klaverit mängis seal Eri Klas ise. Peol tantsis Larissa Tubinaga, kes seletas, et on elus valsi tantsinud ainult korra oma teise abikaasa Aadriaga. Maestro mängis klaveril hiljem ette oma sümfooniat. Tubin saatis Larissat koju. Takso ja KGB must Volga agentidega ootasid kaks tundi maja ees, kui Tubin õpetas Larissale, kuidas türgi kohvi keeta.
Tubin tegi Larissa jaoks seda, mida lähedaste inimeste jaoks, kes elasid totalitaarses Nõukogude Liidus, ikka tehti. Larissa palus osta raja tagant seda ja teist, ja Tubin ka tegi seda. Isegi olles kauges Istanbulis, saadab ikka teateid Larissale, kandes põhjalikult aru, mida ostetud. Pole kahtlust, et nende kirjavahetus oli KGB valvsa jälgimise all. Kuidas see Tubinja Larissa Kauri olukorda mõjutas, on meile teadmata, see peaksid vanad operatiivtöötajad meile teada andma. 
Palju Rootsi eestlased oli Tubina peale pahased seoses tema sidemetega Nõukogude Eestiga. Varsti paljastati ka nõukogude superspioon Arthur Haman, katkesid kirjanik Egon Ranneti, endise NLVD vanemoperatiiv voliniku, reisid väliseestlastesse villadesse Rootsi. Tubin aga jätkas, jätkas kuis jaksas, kuni surmani. Hämmastab tema järjekindlus, järeleandmatus. Välisees
tlastel ei olnud õigus. Vardo Rumessen, pianist ja Lagle Pareki kaasvõitleja ERSPs, kes oli Neeme Järvi kõrval teine Tubina suurim austaja, kasutas igat võimalust tema populariseerimiseks, kuigi see toimus kommunistide võimu ajal äärmiselt kentsakalt. Nii mängis Rumessen Tubinat Tallinnas, helilooja juuresviibisel, kuid helilooja mainimine oli keelatud. Rumessen mõistis Tubina missiooni paremini kui väliseestlased. P
alju inimesed raudse eesriide taga olid maestro Tubinale südamest tänulikud, sest tema oli see valguskiir, mis vabast maailmast jõudis kodumaile.    
max kaur
Estonia Teatri priimabaleriin Larissa Kauri poeg