esmaspäev, 5. juuni 2017

Mustvee juhtkond külastas Piiterit eesmärgiga laiendada koostööd linnade vahel

3.-5. mail 2017. aastal külastas Mustvee linna delegatsioon eesotsas linnapea Max Kauriga ja linnavolikogu esinaise Riina Pajulaga Piiterit sihiga suurendada koostööd omavalitsuste vahel.
3.mail  võeti Mustvee linna esindajaid vastu Peterburi Seadusandlikus Kogus Mariininski lossis. Mariinski lossi Punases saalis toimus Mustvee linna esinduse kohtumine Peterburi Seadusandliku Kogu saadiku Aleksandr Hodosokiga. Kohtumisest võttis osas Seadusandliku Kogu esimehe esindaja Vatanjar Jagija, Mustvee linnavolikogu liikmed Nonna Kolpakova, Ljudmilla Smirnova, linnavalitsuse liige Kuno Pajula.
Mustvee linnal on tugevad rahvusvahelised sidemed Soome, Poola, Läti ning Venemaa Pihkva oblasti omavalitsustega. Kätte on tulnud aeg sisse seada sõbralikud suhted Peterburiga, eesmärgiga arendada kultuurilisi ja humanitaarsuhteid, aga samuti kogemuste vahetamist kommunaalmajanduse ja linna keskkonna heakorrastuse valdkondades. Seda enam, et eeldused selleks on. Meie Peipsiäärne kant on  alati kuulus olnud oma ökoloogiliselt puhta põllumajandus- ja kalandustoodanguga, mida sajandeid traditsiooniliselt toodi Peterburi turule.
4.mail külastas Mustvee linna delegatsioon Jekateringofi munitsipaalringkonda Peterburis. Delegatsiooni võttis vastu munitsipaalringkonna juht Oleg Smakotin, kes tutvustas külalistele Mustveest ringkonna kireva ja rikka kultuurilise, majandusliku  ja ajaloolise taustaga. Delegatsioon tegi ringkäigu kuulsas Jektaeringofi pargis, samuti ringkonna uutes elamurajoonides, raamatukogudes, kultuurikeskustes, muuseumides ning õppeasutustes.
Peterburi Jekateringofi munitsipaalringkonna juhtkond võttis positiivselt vastu Mustvee linna ettepaneku sõprussuhete sisseseadmiseks ning lepingu ettevalmistamiseks omavalitsuste koostööks. Mustvee linna esindajad kutsusid Peterburi Jekateringofi munitsipaalringkonna juhi koos delegatsiooniga külla Mustvee linna, kus saakski allkirjutada koostööleping omavalitsuste vahel.