Teisipäev, 22. oktoober 2013

Linnapea Max Kaur: Mustvee linnale peab olema viit ka Narva maanteelt

Mustvee linnapea Max Kaur saatis Maanteeameti Liikluskorralduse osakonnale kirja,
kus viib tähelepanu, et Mustvee kohta puuduvad eel- ja suunaviidad Mustveesse viivatel
riigimaanteedel, s.h Tallinn- Narva maanteel, samuti Rakvere, Jõhvi ja Aegviidu piirkonnas asuvatele
ristmikel, kust hargnevad Mustveesse suunduvad teed.
"Nii Mustvee linna kui Eesti ühe tõmbeseskuse kui ka kogu Mustvee ümbruse ja kohaliku
Peipsi-äärse piirkonna tuntuse, külastatavuse ja arengu seisukohalt on vajalik anda võimalikult
laialdaselt ja selgelt viiteid Mustvee asukoha ja kauguse kohta Eesti inimestele ja
turistidele," leiab linnapea Max Kaur.
2013. aasta on Mustvee linna juubeliaasta, mil täitub 75 aastat linnastaatuse saamisest ja möödub
520. aastat Mustvee esmamainimisest. Mustvee linn on seda silmas pidades viimasel ajal eriliselt
pingutanud ja paigutanud ressursse linna heakorra ja üldise ilme parandamisele.
Samuti on Mustvee Peipsi pealinnana nii kohalikuks tõmbekeskuseks kui ka turismimarsruutide sõlmpunkt, kust hargnevad mitmed kohalikud turismi- ja matkateekonnad.