Kolmapäev, 15. mai 2013

Mustvee linnapea Max Kaur kohtub EV Regionaalministriga

16.mail 2013.aastal,Tallinnas, Siseministeeriumis kohtub Mustvee linnapea Max Kaur regionaalminister Siim-Valmar Kiisleriga. Enne kohtumist regionaalminister Siim-Valmar Kiisler kirjutas Mustvee linnapeale, et ENPI Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programmist on otsustatud rahastada sadama ehitust Mustvees. 
Tegemist on eelarvemahult,  Mustvee sadama puhul 1,023 miljonit eurot, suurima piireülese koostöö projektiga, mis aitab kaasa Peipsi järve keskkonnaseisundi parandamisele, toetab piirkonna majanduse arengut ja veeturismi edendamist. Mustvee sadam on oma keskse asukoha tõttu Peipsi järve ääres piirkonna kõige olulisem sadam, millel on tähtis roll veeliikluse arengus Peipsi järvel. 
Projekt saab suure tähelepanu ka Euroopa Komisjoni poolt, kuna on valitud Läänemere strateegia lipuprojektiks. See asjaolu paneb suurema vastutuse igale projektipartnerile ning muudab veelgi olulisemaks partnerite panuse projekti edukasse elluviimisesse. 
Kuna Mustvees on alates aprillist 2013 ametis uus linnapea, siis soovib minister isiklikult kohtuda, et arutada, milline on hetkeseis projektis, millised tegevused on juba ellu viidud, milline on edasine ajakava ja kuidas tagavad linnavalitsused projekti tegevuste tähtaegse realiseerimise. Kuna projekti ajakava on pingeline, siis on vaja teha kõik, et lõpetada projekti tegevused määratud tähtajaks, mis on 31.12.2014. Kõik need küsimused tulevad arutlusele ministri ja Mustvee linnapea kohtumisel 16 mail, Tallinnas.
Kohtumisel osaleb ka Mustvee volikogu esinaine Mareanne Kivimurd-Tarelkina, majanduskomisjoni esimees Artur Aganitš, Mustvee Linnavolikogu liikmed Andrus Eiser ja Tatjana Kudina.