Esmaspäev, 21. jaanuar 2013

Demokraatiat saab pealinnas olema veel rohkem

22.jaanuaril 2013.a. kutsub Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur kokku komisjoni korralise istungi, mille päevakorras on Tallinna linna avaliku korra eeskirja ning avaliku koosoleku korraldamise nõuete arutamine, ettekandjaks on Tallinna linnakantselei avalike suhete teenistuse juhtivspetsialist Elle Veltmann.
"Korrakaitsekomisjoni esimehena arvan, et pealinna turvaline keskkond võimaldab ka avalikku korda demokratiseerida. Pealinna rahvale võib anda võimaluse meelt avaldada ja koosolekuid pidada ilma liigsete bürokraatiata," leiab Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur.
Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni liikmete kooseisus on endine Eesti Vabariigi siseminister, Kaitsepolitseiameti rajaja Jüri Pihl, mõjukad kirikuringkondade esindajad, endised Riigikogu liikmed Erik Salumäe ja Avo Üprus, kes on IRL-i aukohtu esimees, Tallinna munitsipaalpolitsei juhtkond, Tallinna linnavalitsuse esindaja. Varasemalt on linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimeheks olnud legendaarne kriminaalpolitseinik, praegune Riigikogu liige Andres Anvelt.
Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni korraline istung algab kell 16:00 Tallinna Linnavolikogu II korruse saalis, aadressil Vana-Viru 12, Tallinn.