Teisipäev, 18. september 2012

Max Kaur: Peipsiäärest algab Eesti ja Euroopa Liit

19.septembril 2012.aastal, osaleb Tallinna Linnavolikogu eestseisuse liige Max Kaur, Peipsi Kalurite Ühingu esimehe ja endise Jõgeva maavanema Priit Saksingu kutsel, Peipsimaa Arengufoorumil, Mustvee Kultuurikeskuses.
"Peipsiäärest algab nii Eesti kui ka Euroopa Liit. Peipsiääre pealinn Mustvee oma 500.aastase traditsioonidega on ajalooline mälestusmärk mineviku Eestist, mis ulatab käe tuleviku Eestile. Sellistest väikelinnadest ja piirkondadest saabki Eesti rahvas oma alguse. Peipsimaa vajab arenguks julgelt investeeringuid, selleks peab Peipsiäär saama rohkem nii riigieelarvelisi kui ka Euroopa struktuurfondide vahendeid. Kahtlemata annaks arengule uue impulsi Eesti-Vene suhete laabumine," leiab poliitik Max Kaur.
Foorumil on kõne all Peipsimaa ühisturundus, Peipsi idakalda koostöö, kohaliku toidu propageerimise võimalused jm.
Peipsimaa Arengufoorumi korraldajate seas, mis toimub moto all "Peipsi on avar, rannad ja inimesed erinevad. Järv ühendab siiski kõiki!", on Peipsimaa Turism MTÜ, Jõgevamaa Koostöökoda, Tartumaa Arendusselts, Peipsi-Alutaguse Koostöökoda, Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu ja "Piiriveere liider".