Esmaspäev, 12. detsember 2011

MUPO-le politseilisi volitusi juurde

13. detsembril 2011.a. kutsub Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur kokku komisjoni korralise istungi, kus päevakorras on "Täiendavate õiguste andmine munitsipaalpolitseile avaliku korra tagamisel", peaettekandjaks Monica Rand, Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja.
"Olukorras, kus Eesti riik tõmbab rahapuudusel politseid koomale, tuleb kaaluda munitsipaalpolitseile täiendavate õiguste juurde andmist, sest loodus tühja kohta ei salli. Nii politsei kui ka munitsipaalpolitsei ajavad sisuliselt ühte asja, et tallinlaste elu oleks turvaline," tõdeb Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur.
Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni liikmete kooseisus on ka endine Eesti Vabariigi siseminister, Kaitsepolitseiameti rajaja Jüri Pihl. Korrakaitsekomisjoni liikmete hulgas on mõjukad kirikuringkondade esindajad, endised Riigikogu liikmed Erik Salumäe ja Avo Üprus, Põhja-Eesti Päästekeskuse juht Raik Saart, siseministeeriumi esindajad, Tallinna munitsipaalpolitsei juhtkond, Tallinna Linnavalitsuse korrakaitse nõunik. Varasemalt on Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimeheks olnud legendaarne kriminaalpolitseinik, praegune Riigikogu liige Andres Anvelt.
Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni korraline istung algab kell 16:00 Tallinna Linnavolikogu II korruse saalis.