Teisipäev, 8. märts 2011

Tallinna Linnavolikogusse teine aseesimees

Mäletan aegu kui Tallinna linnavolikogus oli ka neli, kolm aseesimeest! See oli vist poliitiliste koalitsioonide kokkulepe. Kuid siis oli volikogu väiksem! Täiesti siiralt arvan, et täna kui Tallinna linnavolikogus on pea 80 saadikut, peaks olema vähemalt kaks aktiivset aseesimeest, üks neist mitte-eestlane. Teine aseesimees võiks olla isegi ilma tööruumideta ja tema hüvitis võiks olla kolmandik esimehe hüvitisest, kuid sellise figuuri paika panemine parandaks volikogu tööõhkkonda. Sellel teemal olen konsulteerinud ka kolleegidega, kes on selle ideega kaasa tulnud.
Olen Eesti poliitikas olnud aastaid, suurema osa ajast eeskätt omavalitsuspoliitikas. Kolm aastat Tallinn linnapea nõunikuna olin loomulikult seotud Tallinna linnavolikogu tööga ning tunnen seda süsteemi ja struktuuri läbi ja lõhki. Ligi paar aastat töötasin Maardu abilinnapeana ning olin pidevas sidemes sealse linnavolikoguga. Praegu olen valitud ning töötan juba ligi poolteist aastat Tallinna linnavolikogus. Võin väita, et võttes arvesse volikogu suurust ja rahvusvähemuste aspekti, siis võiks olla volikogus kaks aseesimeest ning üks aseesimeestest võiks olla mitte- eestlane. Eeskuju võiks võtta meie naaberriikide pealinnade esinduskogude töökorraldusest.