kolmapäev, 9. aprill 2008

Eesti aastal 2018

Avaldasin 9.aprillil Äripäeva ettepanekul visiooni Eestist aastal 2018.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval on meie elu majanduslikult huvitav ja mõistlik ning tehnoloogiliselt moodne. Eesti muutub atraktiivseks investoritele, kes soovivad oma raha teadusesse paigutada, sh ka kosmoselendude valdkonnas. Koostöös Euroopa ja Venemaa kosmoseagentuuridega tegeleb Eesti kosmosetehnoloogiate arendamisega. 2016 on esimene rahva poolt valitud president Savisaar, peaministriks on siis Laine Jänes ning Europarlamendi esimeheks valitakse Mart Laar.

Majandus toetub peamiselt piiramatule transiidile kogu Euraasiaga, turismile, millele aitavad kaasa kliima soojenemine ja tänapäevane teadustegevus. Eesti meditsiinis kasutatakse aktiivselt geenitehnoloogiaid ennetava ravi valdkonnas. Seoses sellega pikeneb keskmine eluiga Eestis 90 aastale. Omasooliste abielud saavad riigi poolt seadustatud.

Eurole üleminek ja majanduse stabiilne kasv tagavad kõrge elatustaseme. Edgar Savisaare ja Mart Laari valitsuste ajal muutub ka riigi maksupoliitika. Kehtestatakse astmeline maksustamine põhimõttel "rikas on kallis olla". Hasartmängude äri läheb riigi kätesse üle ning mängupõrgud on lubatud turismi- ja meelelahutuskeskustes. Eesti sõjavägi läheb täiesti profilepingutele.

Eestis lõpeb Euroopa tähendusega strateegiliselt tähtsate objektide ehitus: sillad Saaremaale ja Hiiumaale. Tallinnas lõpetatakse sildade ehitamine uutesse turismi- ja puhkekeskustesse – Naissaarele ja Aegnale. Tallinnast saab suur, miljoni elanikuga Euroopa pealinn. Selleks ajaks on linnas rekonstrueeritud kõik teed ja ristmikud, ehitatud metroo ja kiirtramm, mis ühendab kõik linnajaod, kuna selleks ajaks laienevad Tallinna piirid Maarduni, Viimsi, Tabasalu, Rae ja Saue valdadeni.

Riigikeeleks on eesti keel, kuid omavalitsuste tasandil võib kasutada ka inglise, prantsuse ja vene keelt, erandjuhul kõiki euroliidu keeli. ELi riikidest ja idamaadest sisserännanud inimeste arvel kahekordistub Eesti elanikkond. Norrast ja Türgist saavad uued Euroopa Liidu riigid.

Eestil on piisav energiapotentsiaal, kuna koostöös Soomega ehitatakse tuumaelektrijaam ning liitutakse Euroopa gaasitorustikuga. Arvestades tänapäevaseid ökoloogilisi nõudeid, kasutavad sõidukid bensiini asemel alternatiivsed kütuseliike.

Eesti Olümpiakomitee eesotsas Erki Noolega ja Soome Olümpiakomitee saavad 2018. aastal õiguse korraldada 2028. aasta olümpiamängud. Selleks ajaks ehitavad mõlemad pealinnas peamise olümpiaobjekti – merealuse tunneli kahe pealinna vahel.

Trükised, eriti ajalehed, kolivad täielikult internetti, kuid jäävad alles teater, kino, maalid, kõrge kunst.