pühapäev, 17. veebruar 2013

Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjon arutab tasuta ühistranspordi järelvalvet

19.veebruaril 2013.a. kutsub Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur kokku komisjoni korralise istungi, mille päevakorras on ülevaade korrakaitsest ja kontrollist Tallinna linna tasuta ühistranspordis, ettekandjaks on Tallinna Munitsipaalameti juht Monica Rand.
"Korrakaitsekomisjoni esimehena arvan, et pealinna turvaline keskkond saab olema tagatud ka meie tasuta ühistranspordis. Pealinna rahvale ja külalistele annab ühistranspordi kaardisüsteem ja sõitude valideerimine turvalisuse tõusu veel ühe astme võrra," leiab Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni esimees Max Kaur.
Tallinna Linnavolikogu Korrakaitsekomisjoni liikmete kooseisus on endine Eesti Vabariigi siseminister, Kaitsepolitseiameti rajaja Jüri Pihl, mõjukad kirikuringkondade esindajad, endised Riigikogu liikmed Erik Salumäe ja Avo Üprus, kes on ka IRL-i aukohtu esimees, Tallinna munitsipaalpolitsei juhtkond, Tallinna linnavalitsuse esindaja. Varasemalt on linnavolikogu korrakaitsekomisjoni esimeheks olnud legendaarne kriminaalpolitseinik, praegune Riigikogu liige Andres Anvelt.
Tallinna linnavolikogu korrakaitsekomisjoni korraline istung algab kell 16:00 Tallinna Linnavolikogu II korruse saalis, aadressil Vana-Viru 12, Tallinn.