laupäev, 12. juuli 2014

Mustvee linnapea: 2015. aastal võiks Peipsi pealinnas avada uus piiriületamise punkt

12.juulil 2014 a. pandi Peipsi pealinnas Mustvees,  linnapäeva tähistamise raames, nurgakivi  Mustvee Sadama hoonele, mis projekti järgi avatakse 2014 aasta lõpuks. Nurgakivi panid Mustvee linnapea Max Kaur koos Jõgeva maavanema, riigikogu liikmetega ning siseministeeriumi esindajatega.

"2015. aastal on Mustvee linnas kõik tegelikult valmis,  et pärast Eesti ja Venemaa vahel sõlmitud piirilepingut võiks siia tulla piiriülatamise punkt. Meil on Mustvees hästi toimiv piirivalve kordon, nüüd valmib uus ja kaasaegne reisisadam Mustvees, kuhu saaks sisse panna ka tolli. Olgu suvel laevade, jahtide, paatidega ning talvel mootorsaanidega,  reisi - ja kaubaliiklus Peipsi järvel Eesti ja Venemaa vahel võiks lahti minna. See on tõsine šanss Peipsi regioonile kiiremaks arenguks, Eesti idamerele saabuksid uue ajad, mis tõstaks kogu piirkonna elanikkonna elatustaset. 
Ärme unusta, et juba täna võiks Eesti kehtestada vastavalt Euroopa Liidu regulatsioonidele piirialal Venemaa viisavaba tsooni 50 kilomeetri ulatuses piirist, tulevikus rääkides on viisavabadus Venemaa ja Euroopa Liidu vahel aga paratamatu areng," arvab Mustvee linnapea Max Kaur.
2013. aastal alustati Peipsi pealinnas Mustvees uue paadi ­sadama ehitust.  2014. aasta lõpuks peaks Mustvees kerkima ka uus sadamahoone ning remonditud saab ka põhja kai. Mustvee Sadama paadisild sai 168 meetrit pikk ning selle ääres peaks olema randumisruumi üle kolmekümnele paati. 
Uude kahekorruselisse sadamahoonesse on Mustvee linnavalitsus mõelnud ruumid nii sadama kaptenile kui keskkonnainspektsioonile. 
Sadama ehitus läheb maksma ligikaudu 1,1 miljonit eurot. Sellest veidi üle miljoni euro tuleb Eesti-Läti-Vene piiriülesest koostööprogrammist «Majanduslikult jätkusuutlik ja keskkonnasäästlik Peipsi järve piirkond». Omaosaluseks vajalik summa on Mustveel hangitud laenuna. Samal ajal rajatakse paadisadamat ka Tartusse, Kallastele kerkib aga laevaremondidokk.
Mustvee Sadamas on laevaliiklus toiminud sadu aastaid nii tsaari kui esimese Eesti Vabariigi ajal. Nõukogude ajal seisid Mustvees ka tiiburlaevad Pihkva ja Tartusse.